Porthamnen

Porthamnens popularitet står sig

Trots att den endast ligger ett stenkast från Pargas centrum och varit i bruk som klubbens utehamn redan i närmare fyrtio år, är det många GK-are som vittnar om ”porten” som en av våra favorithamnar. Den var faktiskt en idealisk naturhamn redan innan klubben i början av 70-talet kom på idén att först arrendera området och senare lösa in det. Hit kan du motorisera de tio sjömilen från Skräbböle genom de smala sunden på mindre än två timmar. Väljer du att hissa segel och kryssa över Maran tar det kanske aningen längre. Väl framme finns det två alternativ för angöring.

Besöksadress

Porthamnen Jermo, 60° 08,7 N  22° 17,6 E

Parkeringsplats: Attuvägen 984, 21600 Pargas

Viktigt att veta

God service på plats

Servicen består, förutom bryggor och bojar, av den ursprungliga paviljongen med kök och sovboxar och en bastu. Dessutom förråd, utedass och grillplatser. Sopor får inte lämnas här, utan varje båtlag sköter själv om att de kommer hem. Har man glömt köpa något, finns det en mindre handelsbod med servering på endast en kilometers avstånd.

Information och regler

Porthamnens storstuga, bryggor och bastu står till alla GK-medlemmarnas disposition för privat bruk. Porthamnen underlyderporthamnskommittén. Alla reparationer och allt byggande på egen hand utan porthamnskommitténs ordförandes samtycke är förbjudet. Kontakta Vesa Erkkilä 0400 806 256 vid observation av eventuella fel eller brister i hamnen. Nyckeln till Porthamnens paviljong och bastu kan lösas ut avKelovee uder öppettider.

Ilandtagning i hamnarna

Med grundgående båt är ofta den östra lagunliknande viken ett naturligt val. Här är det lätt att lägga till, man ska bara se upp för uppgrundningen strax intill bergsklacken vid infarten. Den kan lätt skönjas ifall vattnet är klart och är också normalt utmärkt med ett flöte. Mera djupgående båtar väljer gärna den västra hamnen. De flesta som kommer från centrumhållet genar gärna mellan Klobbviksgrundet och Våmholmen och sparar på så vis in några minuter. Man kan givetvis också välja det djupare faret söder om Våmholmen.

I Östra hamnen finns tre möjligheter för landtagning: huvudbryggan, hörnbryggan och bergklacken. Observera olika bojtyngder i hamnen. Stora båtar borde använda de tre nordiska bojar framför huvudbryggan eller bojen framför bergsklacken.

I västra hamnen vid veteranbryggan har man skydd i alla vindar och ligger s.a.s. på paradplats med tanke på trafiken i inseglingsrännan från Gullkronafjärden in genom Pargas port. Den västligaste bojen är för stora båtar. 

Kom ihåg att anteckna båtens namn, skeppare och gast(ar), ankomst- och avfärdsdatum i boken i postlådan. Kom också ihåg att båtens namn borde synas till bryggan. Använd gärna GK-flaggan eller -vimpeln så att andra i hamnen vet att ni har rätt att njuta av vår fina hamn. Bryggelen är avsedd endast för laddning av båtbatterier (inga värme-element, kaffekokare, mikrovågsung, etc  bör användas). Bryggorna är avsedda för ockuperade båtar. Om du är tvungen att lämna båten oockuperad i Porthamnen kontakta kommodoren eller Porthamnsintendenten i förhand.

Storstugan

Storstugan erbjuder fullständiga faciliteter för medlemmarnas vardags- och festbehov. Vinterrum, 3 sovboxar och samlingsrum, tillsammans 210 m². Köket har spis, microugn, kylskåp, frys, kaffekokare och varmvattenberedare. Stugköket har en gjutjärnskamin och elvärme. Sovboxarna 1 och 2 har plats för 2 personer och sovbox 3 har plats för fyra personer. Sovbox 3 har dörr medan 1 och 2 har gardin. Alla sovboxar har elvärme. Sovboxarna reserveras via Porthamnsintendent (Vesa Erkkilä 0400 806 256). De två terrasserna är möblerade på sommaren. Båtgäster uppmuntras att diska i köket för att minska den ekologiska belastningen i hamnarna. Varmvattenberedaren är på för 2 timmar efter att knappen i köket trycks in. Sovboxarna kan användas på vintern. Vattnet är stängt under vintern och diskhoarna bör inte heller användas.

Grillning

Det finns fyra grillar i hamnen, en vid huvudbryggan, en vid veteranbryggan och två vid paviljongen. Rengör grillen efter användning och sätt på huven när grillen har svalnat. Fettkoppar till Webern, ny grillborste och gas finns i förrådet. Anmäl intendenten när du bytt ut flaskan (SMS eller ring). Anmäl också om något är sönder eller saknas. 

Om du änvänder egen kolgrill töm den endast i brasan vid eldplatsen vid huvudbryggan. Säkerställ att askan har svalnat innan du lämnar hamnen. 

Öppen eld och användning av kolgrill är förbjudet när skogsbrandsvarning är i kraft.

Bastun

Bastureservationer skall alltid antecknas i bastureservationsboken som finns på snickarbodens vägg. Reservationen skall alltid göras före bastuturen, även om du är ensam i hamnen. Beakta de allmänna bastuturerna på fredag och lördag (se nedan).

I maj-juni-augusti ordnas allmänna bastuturer enligt reservationsboken i bodens postlåda. De allmänna bastuturerna är följande:

Fredagar Dambastu 21-22 och Herrbastu 22-23.

Lördagar Dambastu 18-19 och Herrbastu 19-20.

Bastuturerna för enskilda båtlag kan reserveras utanför de allmänna bastuturerna. Det är inte tillåtet att dra över allmänna bastuturer. Turen kan endast reserveras för samma dag och för båtar som är inne i hamnen. Det är inte tillåtet att göra reserveringar för båtar som är på väg till Porthmanen. 30 minuters duschturer kan reserveras 12h före turen. Samma regler gäller för sovboxar.  

Bastuturer räcker normalt en timme per båtlag. Respektera andra och lämna bastun i tid. Bastureservationerna antecknas i boken som finns på väggen utanför snickarboden. Kom ihåg att också anteckna antalet personer i omklädningsrummets gästbok.

Bastun tar ungefär en timme att värmas upp. Töm askan i hinken före du börjar elda! Senarer turer bör vänligen elda med måtta för att inte överhetta bastun. 

Vattnet är avstängt och bastun stängd 15.10 – 30.4. Under den här tiden är det förbjudet att använda bastu och vatten. Bastusäsongen kan förlängas ifall vädren och omständigheterna tillåter. 

Övernattning

De GK:are som vill övernatta i storstugan skall anmäla sitt intresse åt Porthamnsintendent, oberoende årstid. Detta för att undvika dubbelbokningar. Sovboxarna är uttryckligen förbehållna GK-medlemmar och deras familjer.

Bokningen börjar och slutar klo 14:00. Under kalla perioder kan uppvärmning startas på morgonen.

Utedass

Det finns två utedass i hamnen. Håll dassen rena och städa efter dig. Använda rätt mängd torkströ. Om torkströet eller pappret håller på att ta slut, finns mera i förrådet. Handtvättstället vid dassen är i bruk från maj till september. Tvål till handtvättstället finns också i förrådet. Kom ihåg att använda ”upptaget/ledigt” skylten, så andra användare vet om toan är upptagen. 

Nyttjanderätt

Enligt styrelsens beslut kan storstugan hyras ut åt organisationer som väsentligt understöder GK:s verksamhet. Klubbens medlemmar har dock alltid rätt att utnyttja hamnen och sådana anläggningar (t.ex. bastun) som inte står till eventuella gästers tillfälliga disposition.

Gäster

Gäster med båt är alltid välkomna till Porthamnen i sällskap med en GK-värd. En gästbåt per GK-värd.

Fiske

Fiskerättigheterna i Porthamnen gäller mete (hör till allemansrätten, utan speciell avgift), samt enligt den nya lagen även spinnfiske, förutsatt att du betalt alla erforderliga avgifter.

Flaggning

Klubbvimpeln får vara hissad hela säsongen. Klubbflaggan används åtmistone under midsommarfesten, fornelds-veckoslutet och juniorlägret. Medlemmar får hissa flaggan när det känns festligt. Flaggan skall hissas och dras ner enligt allmänna flaggningsinstruktioner.   

Gästboken

Medlem som besöker Porthamnen landvägen ombedes skriva en anteckning i paviljongens gästbok. Medlem som besöker sjövägen skriver i gästboken som finns tillgänglig i postlådan vid vardera hamnen. Skriv även i bastuns gästbok vid bastubesöken. Gästböckerna är avsedda för anteckning av besök och övernattningar. Anmärkningar om eventuella olägenheter görs till Porthamnsintendenten.

Talkoarbete

Talkoarbete arrangeras några gånger årligen. Anmäl dig till talko genom att kontakta Porthamnsintendenten. Om du vill göra något under sommaren, kan du också kontakta Porthamnsintendenten som ger noggrannare instruktioner.

Kom ihåg

Var och en som använder storstugan, köket, sovboxarna, utedasset eller bastun ansvarar för att lämna utrymmena städade efter sig.

Lämna inte disk eller avfall efter dig. Det finns ingen sophantering i Porthamnen. Alla skall föra bort sina egna sopor och tomflaskor.

Fyll på ved (sågad och kluven) för nästa bastubesökare, för nästa grillplatsanvändare och för nästa användare av den öppna spisen i paviljongen.

Stäng av värmeelementen i paviljongen då du lämnar den.El på bryggorna är avsedd för laddning av båtbatterier.

Porthamnskommittén

Porthamnskommitténs sammansättningen för verksamhetsåret:

Vesa Erkkilä (ordförande), Kari Kerke viceordförande, Mikael Enberg, Håkan Johansson, Mathias Kerke, Harri Laaksonen, Anders Mattsson, Ismo Salminen, Heikki Sukkinen, Kurt Taxell och Viktor Tschernij

Ta kontakt

Har du frågor eller idéer gällande verksamheten eller vill du kanske delta på talko? Nedan hittar du Porthamnsintendentens uppgifter.