Miljö

Miljöarbetet i GK

Vi är en liten grupp GK medlemmar som jobbar för miljön, allt det som har med båtlivet och skärgården att göra. Vårt arbete innebär både att utveckla klubbens miljöstrategi, ge miljötips till medlemmarna och genom att göra konkret arbete för miljöns bästa.

Miljöstrategi

Vi ser till att klubben har en strategi för hur vi ska lägga upp klubbens verksamhet så att det följer bra miljövänliga strävanden. Miljöstrategin uppdateras med jämna mellanrum. Vi är en Sällehamn, och håller oss ajour med deras krav.

Idéer och tips

Vi i infokommittéen samlar på olika idéer och tips, som vi delar på olika forum till medlemmarna, så att alla kan vara med och bidra till ett miljövänligare båtliv.

Talko i hamnen

Miljökommittéen ordnar vårtalko i Skräbböle. Då städas de allmänna utrymmena, omgivningarna röjs, tex, gräsmattor, sly m.m. Det är även meningen att talkot ska öka sammanhållningen och vi har ibland musik och avslutas med samvaro kring något smått och gott vid grillen

Sortering

Vi strävar till att ha så gott som all tänkbar sortering i hamnen. Vi hoppas att allt flera sorterar ombord, även på semestern.

Ta kontakt

Har du frågor eller idéer gällande verksamheten eller vill du kanske delta på talko? Nedan hittar du miljöchefens uppgifter.