Service

Hamnverksamhet och service i GK

GK:s hamnverksamhet omfattar både bryggplatser och vinterförvaring av medlemmarnas GK- registrerade båtar. Vinterförvaring sker  dels i anslutning till Skräbbölehamnen dels på Slipplanen. Vinterförvaring av större båtar sker i regel utomhus antingen i Skräbböle eller på Slipplanen. Vidare finns tre båtskjul i Skräbböle och två på Slipplanen. Skjulplatserna  beviljas i första hand för träbåtar och sådana båtar som behöver en skyddad plats för reparationer.
Det obligatoriska talkodeltagandet berör alla medlemmar med båt registrerad i GK. Talkoinsatserna bokförs av talkoledarna och inverkar på möjligheterna att få eller behålla bryggplats/skjulplats/vinterförvaringsplats.

Ta kontakt

Ifall du har frågor gällande hamnverksamheten eller vill delta på talko kan du vara i kontakt med hamnkaptenen.