Porthamnens hösttalko 7.10 kl 10-15

Publicerad 23.9.2023

Vi sätter tillsammans Porthamnen i vinterskick 7.10. Alla medlemmar är välkomna att delta. På talkot lyfts jollebryggan och roddbåtarna, städas paviljongen och bastun samt sköts diverse reparationer. Porthamnen stänger inte ännu i samband med detta talko utan först då det börjar bli kalla nätter. Porthamnskommittén bjuder på lunch och kaffe. Anmälningar till pothamnen@gk.fi så vi vet hur mycket lunch vi skall införskaffa. Välkomna!


Senaste nytt

26.11.2023

Fototävling

Vi kör igång fototävlingen igen! Skicka in bilder från det gångna året eller även från tidigare år för en chans att vinna ett presentkort. Bilderna…

13.11.2023

Valmötesreferat

Valmötet 2023 hölls på Loftet i Skräbbölehamnen 28.10. Mötet började med traditionsenlig flagghalning kl 13 för att officielt avsluta båtsäsongen. På plats var sammanlagt 16…

28.10.2023

Öppnande av hamnens port med telefon

Instruktioner för att kunna ringa upp porten i hamnen tycks inte ha nått alla medlemmar. För att vara säker om att du får all information…