Kallelse till valmöte 28.10 kl. 13.00

Publicerad 18.10.2023

Härmed kallas GK:s medlemmar till valmöte lördagen den 28 oktober, kl. 13.00 i Skräbbölehamnen, Loftet. Vid valmötet behandlas de stadgeenliga ärendena. 

Välkomna,

Styrelsen


Senaste nytt

26.11.2023

Fototävling

Vi kör igång fototävlingen igen! Skicka in bilder från det gångna året eller även från tidigare år för en chans att vinna ett presentkort. Bilderna…

13.11.2023

Valmötesreferat

Valmötet 2023 hölls på Loftet i Skräbbölehamnen 28.10. Mötet började med traditionsenlig flagghalning kl 13 för att officielt avsluta båtsäsongen. På plats var sammanlagt 16…

28.10.2023

Öppnande av hamnens port med telefon

Instruktioner för att kunna ringa upp porten i hamnen tycks inte ha nått alla medlemmar. För att vara säker om att du får all information…