Gullkrona Kryssarklubb ordnar tillsammans med Airisto Segelsällskap en VHF-kurs, med målsättningen att kursdeltagarna efter avlagd kurs skall ha de kunskaper som krävs för ett SRC-certifikat. I samband med kursen kommer ett tentamenstillfälle att ordnas, och deltagarna  har möjlighet att ansöka om certifikatet i slutet av kursen. 

Pris: Kursen kostar 40€. GK fakturerar kursavgiften.

(I kurspriset ingår: undervisning + material, lunch, kaffe + tilltugg) 

OBS! Utöver detta tillkommer en examensavigft på 45.40€ och senare en avgift på 43.75€ för certifikatet.

Plats: Skräbbölehamnen/Loftet (Skräbbölevägen 32, 21600 Pargas)

Tid:          Lördag     09.00 – 16.00 

                Söndag    09.00 – 15.30 

 

TILL ANMÄLNINGSBLANKETTEN

 

GK är igen på jakt efter de vackraste bilderna från skärgården! Skicka in 1-3st av dina finaste bilder till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. senast fredagen den 17e januari.
 
Infokommittén väljer ut tre vinnare och priserna är följande:
 
Första pris: GK fleece, piké och lippis
Andra pris: GK Piké och lippis
Tredje pris: GK lippis
 
Regler:
 
1. Endast en vinst per deltagare
2. Skicka in bilderna i max kvalitet. Minimistorlek är dock 2 megapixel (t.ex. 1920x1080p).
3. Vinnarna publiceras i slutet av februari.
4. Genom att delta i tävlingen ger du rätt åt GK att använda bilderna i kalendern och årsboken.
5. Ifall bilden innehåller andra människor som tydligt kan kännas igen bör du ha lov av dessa personer att få använda bilden.
 
Tävlingen avslutas 17.1.2020 kl. 23:59
 
Tack för er insats och lycka till!

Det är igen dags att samlas till klubbkväll.

Denna gång får vi höra juniorkommitténs ordförande Kim Westman berätta om hur det var att få segla en VO65:a med Team Brunel i Rolex Fastnet Race. 

Under kvällen bjuder klubben på kaffe med tilltugg. 

 

Var: Skräbbölehamnen/Loftet

När: Tisdag 28 januari 2020 kl. 18:00 

 

Hjärtligt välkomna!

GK-Styrelsen  

Strax innan jul kom sorgebudet att GK:s mångåriga truckförare Bengt
”Benkku” Ekholm avlidit den 23 december 2019 på grund av en
allvarlig sjukdom.

Begravningen är den 18 januari 2020. Närmare information finns i
dödsannonsen som ingick i PK 3.1. och ÅU 4.1.2020.

NY KOMMODOR OCH ÄNDRINGAR I STYRELSEN PÅ GK:S VALMÖTE 2019

 

GK:s valmöte 2019 hölls på traditionellt sätt i samband med flagghalningen lördagen den 26 oktober.

Mötet inleddes med utdelning av förtjänsttecken. Totalt har följande aktiva medlemmar beviljats klubbens förtjänsttecken under klubbens jubileumsår: 

 

Förtjänsttecken i silver

Bruun, Stig-Erik

Inkari, Heikki

Kerke, Kari

Laurén, Tor

Lehto, Martti

 

Förtjänstecken i guld

Ekholm, Bengt

Pohjavirta, Markku

Stolpe, Tuula

 

Utöver detta har Erik Nordenswan utnämnts till hederskommodor och Ralf Juslin till hedersmedlem under jubilumsåret.

 

Ny kommodor

Vid årsskiftet blir det kommodorsskifte och på basen av valkommitténs förslag valdes enhälligt Markus ”Putte” Flinckman till GK:s elfte kommodor från början av år 2020.

Ändringar i styrelsen

Även i styrelsen blev det några förändringar. Dels återgår den separata fastighetskommittén till att underlyda hamnkommittén och Tuula Stolpe avgår som styrelsemedlem. Eric Chanfreau återvaldes som hamnkapten för kommande 2-årsperiod.

Infokommittén får en ny ordförande i Mathias Kerke Filip Lundsten valt att avgå.

Som kassör för ett år framåt återvaldes Oliwer Bäcklund. Styrelsen förbereder en överföring av klubbens bokföring till en bokföringsbyrå. Detta skall ske under år 2020 och efter detta förändras kassörens roll.

En förteckning över kommittésammansättningar och funktionärer finns under fliken ”Funktionärer.”

 

Hamn och fastigheter

Eric Chanfreau fortsätter som hamnkapten.

Inga större fastighetsinvesteringar är planerade. Utvecklingen av hamnområdet fortsätter och skjul 1 i Skräbböle renoveras. Då den nya vägdragningen till Lillholmsbron är klar planeras ett nytt skjul för sophantering och eventuellt ett separat båtskjul för juniorverksamheten. Även den södra infartens skjutport installeras då den nya vägen är byggd. 

Under 2020 finns ytterligare på agendan att fortsätta med att byta ut stolpar mot bojar, att reparera och förstärka vågbrytarbryggan och att förbättra belysningen i hamnen.

Vidare konstaterades att GK:s långvariga truckförare Bengt ”Benkku” Ekholm har insjuknat allvarligt och lyftverksamheten sköts nu på helt ideell bas. Lyftverksamheten måste därför framöver effektiveras och förenklas

I hamnkommitténs planer ingår att förnya GK:s uttjänta traktor. Behovet är en fyrhjulsdriven traktor försedd med frontlastare/truckgafflar som i betydande grad kunde avlasta hamntrucken.

Ett medlemsinitiativ gällande planering och byggande av en sjösättningsramp för mindre båtar på trailer noterades.

 

GK:s miljöprogram

Miljöfrågorna har en egen kommitté som underlyder Hamnkommittén. Miljöansvariga Helena Hartman håller med sin kommitté på att utarbeta ett miljöprogram för GK. Programförslaget kommer till styrelsebehandling i början av nästa år och presenteras för medlemmarna på årsmötet i mars 2020.

 

Porthamnen

Kari Kerke fortsätter som intendent för Porthamnen. Under2020 finns i planerna att förverkliga bygget av en jollehamn. I bastun skall golvet slipas och simstegen i badviken skall förnyas. Brunnens vattenkvalitet skall undersökas och om den inte kan åtgärdas inleds planeringen av en ny borrbrunn. Paviljongens terrass skall impregneras och sovboxarna skall få nya madrasser och textilier. Systemet med Porthamnsdejourer fortsätter under 2020.

 

Juniorverksamhet

Kim Westman fortsätter som juniorchef.

Juniorkommittén konstaterar att verksamhetens optimala storlek är uppnådd. Den består i huvudsak av jolleskolan under vår och höst samt seglingsläger på sommaren. Målsättningen är att äldre juniorer fortsätter sin seglingskarriär som skolare och att GK sedan blir en naturlig del av deras vuxenliv.

GK har, avvikande från de flesta andra föreningar i landet, valt att inte inrikta juniorverksamheten på tävlingssegling, utan vill istället fokusera på att göra segling till en attraktiv och rolig aktivitet. Detta har visat sig vara synnerligen lyckat.

Under 2020 fortsätter jolleskolan och seglingslägret ordnas på traditionellt sätt före skolstarten i augusti.  Föräldrarnas stöd aktiveras och någon eller några av utbildarna skall genomgå SBF:s utbildning. Utrustningen håller idag en hög nivå och den underhålls fortlöpande. Juniorkommitténs utrymmen i Skräbböle-

och Porthamnarna utvecklas i samarbete med Hamn- och Porthamns-

kommittéerna

 

Lägerskolor

Samarbetet med ortens skolor kring lägerskolorna fortsätter inom ramen av de resurser som finns. I lägerskolornas program har de senaste åren ingått segling som GK har erbjudit, numera med de mycket populära 606:orna.   

 

Informationsverksamhet

Mathias Kerke valdes till ny informationschef.

Infokommittén kommer under 2020 att involvera flera medlemmar till att bidra med foton till GK-kalendern via en fototävling. GK-webbsidan skall få utökat innehåll där det behövs och den hålls ständigt  uppdaterad med relevant information.

GK-årsboken utkommer inför flagghissningen enligt tidigare koncept.

Infokommittén försöker få så många som möjligt av medlemmarna att prenumerera på google-kalendern och mailchimp.

 

Kappsegling

Jacob Fellman fortsätter som tävlingschef.

Under 2020 arrangeras Kihti TwoStar i juni,  Högland Race på midsommaren och CityRegattan med klubbmästerskap i augusti

October Race går traditionsenligt av stapeln i början av oktober.

 

Seglingskurs  för vuxna

I samarbete med Skärgårdens Kombi (= Arbis) arrangerade GK våren 2019 en seglingskurs för vuxna. Kursen blev snabbt ”slutsåld”, fick strålande betyg i deltagarnas utvärdering och gav GK ett antal nya medlemmar.

Samarbetet kommer att fortsätta och en likadan seglingskurs för vuxna våren 2020 är under planering.

 

GPS

GK:s Glada Pensionärers Sällskap (GPS) inledde sin verksamhet vintern 2019 och huvudprojektet var att renovera mötesutrymmet Loftet. GPS skötte gräsklippningen i Skräbbölehamnen under sommaren, färdigställde två Optimistjollar för juniorverksamheten och rensade Porthamnens parkeringsplats.

GPS tar gärna emot nya medlemmar och fortsätter sina projektinsatser under 2020. 

 

 

 Klubbkvällar under vintern

Under den kommande vintern kommer att antal klubbkvällar med olika teman att ordnas. Den första klubbkvällen hålls onsdagen den 5 november och då står SBF (Segling och Båtsport i Finland). Det finns möjlighet att diskutera förbundets verksamhet och ställa frågor. På plats finns SBF:s viceordförande Patrik ”Pata” Andersson.

 

Ekonomi

De ekonomiska riktlinjerna för år 2020 är:

  • Den ekonomiska balansen mellan utgifter och inkomster

bibehålls

  • Betalningsberedskapen sköts utan hjälp av annan upplåning

än den gällande kreditlimiten, som är 50.000 euro.

  • Bokföringen överförs att skötas som köptjänst – kostnadsmässigt på

samma nivå som nuvarande elektroniska system från Visma.

  • För medelsanvändningen godkänner årsmötet 2020 i mars en

detaljbudget som beaktar de uppställda målen för ekonomin

  • Nuvarande avgifter kan bibehållas