Hej alla juniorer!

Måndagen den 3 maj börjar jolleskolan igen! Jolleskolan är riktad till simkunniga barn och ungdomar i åldern 8-15 år men man är välkommen att delta i verksamheten efter man fyllt 15 också. Vi träffas kl 17.30 i GK:s hemmahamn i Skräbböle och håller på till ca 19.30. I jolleskolan lär sig barnen segla och blir bekanta med havet som element. Gott sjömanskap och kamratanda befrämjas också och all verksamhet präglas av lek och skratt. Seglarna delas in i två grupper varav den ena består av nybörjare och den andra av deltagare som varit med i verksamheten i några år.  Alla deltagare bör ha egen flytväst (utan krage), lämpliga seglingskläder, solglasögon, keps/mössa, vattenflaska samt klädombyte med sig. Jolleskolan fortsätter på måndagar kl 17.30-19.30 ända till midsommarveckan 21.6 varefter vi tar sommarlov. Höstterminen fortsätter måndagen efter skolstarten 23.8 och avslutningsfesten håller vi 27.9. Sommarens jolleläger 12-15.8 i vackra Porthamnen är det bra att också pricka in i kalendern redan nu! 

I rådande pandemitider är det viktigt att ingen kommer till träningarna om man har förkylningssymptom och under jolleskolan ska hålla föreskrivna avstånd till varandra. Om regeringens eventuella beslut påverkar vår verksamhet under året kommer vi att informera om det på GK:s hemsidor, Facebook och via Whatsapp gruppen vi har från förra året. 

Hoppas att just du vill komma med och ha skoj tillsammans med oss i jolleskolan! Anmäl dig via Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. och så ses vi i början av maj!

Fototävlingen tog slut på förra årets sida och nu har vi hittat tre bilder som stod ut speciellt mycket bland de ungefär trettio ytterst fina bidragen vi fick in. De vinnande bilderna valdes på basen av unikhet och stämning. Vinnarna är:

1. Marie Gestranius
2. Tobias Henriksson
3. Laura Laaksonen

Grattis! Vinnarna kontaktas personligen per epost gällande priserna.

 

Lillholmens bro kommer att ersättas med en ny och arbetet startar sannolikt på vintern eller på våren. Den nuvarande landsvägsbron med klaff kommer under byggnastiden att ersättas med en tillfällig bro för lätt trafik. NMT-centralen har meddelat, att farleden kommer hela byggnadstiden ha fri fart genom en öppning, som är 10 meter bred och 6 meter hög.  Byggarbetet uppskattas bli färdigt före seglingssäsongen 2022. Då har bron en fri höjd på 6 meter och öppningsbar klaff.

Båtar som är högre än 6 meter kommer alltså inte ha möjlighet att passera Lillholmens bro, vilket kan påverka valet av hamnplats.

Biltrafiken mellan Skräbböle och Lillholmen – Stortervolandet kommer att vara stängt. Omfart via Sattmark- Våno.

För byggarbetet dras under vintern en ny kabel till Antintupas tomt. Grävarbete för denna kabel kommer att kortvarigt störa trafiken till Skräbbölehamnen, men någondera porten kommer alltid att vara tillgänglig. Vresrosor kommer att bekämpas i samband med grävarbetet.

Bro-och vägbygget påverkar stadsplanen och GK:s tomt. En led för lätt trafik kommer att byggas mellan skjulen och Skräbbölevägen. Den kommer inte att påverka båtlyften. Framtiden för Sjöräddarnas tomt är ännu oklar.

Staden har planerat parkeringsplatser på västra sidan av Skräbbölevägen, söder om Ringvägen. Stadens bryggplatser kommer inte att vara i bruk under byggtiden.

Information på nätet:

https://vayla.fi/documents/25230764/35412146/Raportteja_39_2017_LillholmeninSilta_lres_suomi.pdf/16f7acaa-3760-4310-9340-38e30d8ad198/Raportteja_39_2017_LillholmeninSilta_lres_suomi.pdf?t=1527769274257

 

Fototävlingen har varit sakta igång sedan juli. Vi tar nu en slutspurt så skicka in 1-3st av dina finaste bilder till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. senast söndagen den 15e november.
 
Infokommittén väljer ut tre vinnare och priserna är följande:
 
Första pris: GK fleece, mössa och tygkass
Andra pris: GK mössa och tygkass
Tredje pris: GK tygkass
 
Regler:
 
1. Endast en vinst per deltagare
2. Skicka in bilderna i max kvalitet. Minimistorlek är dock 2 megapixel (t.ex. 1920x1080p).
3. Vinnarna publiceras i slutet av november.
4. Genom att delta i tävlingen ger du rätt åt GK att använda bilderna i kalendern och årsboken samt annat tryckt och elektroniskt material.
5. Ifall bilden innehåller andra människor som tydligt kan kännas igen bör du ha lov av dessa personer att få använda bilden.
 
Tävlingen avslutas 15.11.2020 kl. 23:59
 
Tack i förväg för era bidrag!

På grund av myndigheternas coronarekommendationer sköts vårens årsmöte upp till hösten. Detta innebar att Gullkrona Kryssarklubb ovanligt nog ordnade såväl årsmöte som valmöte under samma dag 24.10.2020.

Årsmötet inleddes kl 13 i Pargas stadshus matsal och ca 30 medlemmar fanns sig på plats. Valmötet hölls genast efter årsmötet.

 

ÅRSMÖTET

Under mötet presenterades verksamhetsberättelsen, bokslutet för 2019 samt verksamhetsgranskarnas berättelse. Efter att dessa presenterats och godkänts beviljades styrelsen ansvarsfrihet för 2019.

Styrelsen förslag till budget för 2020 och att hålla avgifterna oförändrade under 2019 godkändes. Styrelsen förbereder ett förslag att indexbinda avgifterna från och med 2021.

 

VALMÖTET

För år 2021 valdes följande styrelse:

Kommodor:  Markus Flinckman (inte i tur att avgå) 

Vicekommodor:  Mathias Mattsson (omvald för två år) 

Sekreterare:  Esa Lapela (omvald för två år) 

Kassör:  Kjell Henricson (vald för ett år) 

Hamnkapten:  Eric Chanfreau (inte i tur att avgå) 

Porthamnsintendent: Kari Kerke (inte i tur att avgå) 

Tävlingchef:  Svante Pahlman (nyvald för två år) 

Juniorchef: Juanita Heikius (nyvald för två år)

Infochef: Mathias Kerke (inte i tur att avgå)  

Miljöchef: Helena Hartman (nyvald för två år)

 

Styrelsens sammansättning ändrar

På styrelsens förslag så blir miljökommittén en självständig kommitté från 2021 och miljökommitténs ordförande får en plats i styrelsen. Helena Hartman valdes därmed in i styrelsen som miljökommitténs ordförande.

 

Ny kassör

Klubbens kassör Oliwer Bäcklund blev vid årsmötet 2019 undantagsvis vald för ett år. Vid årsskiftet blir det därför aktuellt med byte av kassör. På basen av valkommitténs förslag valdes Kjell Henrichson till Gullkrona Kryssarklubbs kassör, inledningsvis för ett år.

 

Omval av vicekommodor samt sekreterare

På valkommitténs förslag valdes såväl Mathias Mattsson som Esa Lapela till vicekommodor respektive sekreterare för ytterligare två år.

 

Preliminära planer för år 2021:

 

Hamn

Eric Chanfreau fortsätter som hamnkapten. 

Under 2021 kommer 20 nya svarta bojar placeras ut i Skräbbölehamnen. Anskaffning av ett 4-hjulsdrivet arbetsfordon planeras ske under 2021. Planen är att införskaffa ett fordon (traktor eller teleskoplyftare) som kan minskabelastningen på trucken och användas till arbetsmoment där trucken är olämplig. 

Det kommer också uppstå nya logistiska utmaningar i framtiden då de nya planerade tvättplattor för bottentvätt tas i bruk. 

Planer finns också för förbättring av belysningen i hamnen under kommande år. Utöver dessa  påbörjas även planering av kommande byggprojekt: tvättplattor för bottentvätt, ett nytt servicehus för juniorverksamheten och en sjösättningsramp för trailerbåtar.

 

Porthamnen

Kari Kerke fortsätter som intendent för Porthamnen. 

Under 2021 finns i planer att igen ordna Porthamnsdagen för nya medlemmar. I bastun och paviljongen gäller det mestadels normalt underhåll. Brunnens vattenkvalitet skall kontinuerligt undersökas. 

Paviljongens terrasser skall impregneras. Systemet med Porthamnsdejourer fortsätter som tidigare år.

 

Junior

Juanita Heikius tar över som juniorchef. 

Juniorverksamheten kommer under 2021 i stort att fortsätta som under tidigare år. Verksamheten kommer huvudsakligen att bestå av jolleskolan och seglingslägret. De äldre juniorerna kommer att träna med 606:or. Juniorverksamhetens innehåll och processer utvärderas och utvecklas under vintern.

 

Tävling

Svante Pahlman blir ny tävlingschef. 

Under 2021 ordnas Högland Race, Klubbmästerskap för kölbåtar, klubbmästerskap för  jollar samt October Race. Intresset för att utveckla verksamheten och prova på nya tävlingar undersöks.

 

Info

Mathias Kerke fortsätter som informationschef. 

Under 2021 är de huvudsakliga informatioinskanalerna GK-webben, nyhetsbrev, Messto (sms och e-post) och anslagstavlorna. GK-Infobladet kommer fortsättningsvis att komma ut en gång i månaden. På agendan för 2021 finns också slutförande av den grafiska anvisningen samt utveckling av nya webbsidor för GK. Utöver detta planeras GK-kalendern som från och med i år utkommer före jul. GK-årsboken utkommer som normalt inför flagghissningen.

 

Miljö

Helena Hartman valdes till miljöchef och blev invald som ny styrelsemedlem. Miljökommittén får därmed en självständig position i klubbens organisation. Därmed får miljöfrågorna en helt annan prioritet i GK:s verksamhet.

Under 2021 kommer miljökommittén att jobba med förbättrad avfallssortering samt skyltning, information och tips till medlemmarna samt utreda olika möjligheter att göra båtlivet mer miljövänligt och hållbart.

 

Ekonomi

Kjell Henricson är GK:s nya kassör och han  kommer att inleda med en rejäl omstrukturering av klubbens ekonomirutiner. Själva bokföringen kommer att utlokaliseras till en bokföringsbyrå och kassörsuppdraget får därmed mera karaktären av controllerfunktion. De ledande principerna kommer att vara:   

 • Den ekonomiska balansen mellan utgifter och inkomster bibehålls
 • Betalningsberedskapen sköts utan hjälp av annan upplåning än den gällande kreditlimiten som är 50.000 euro
 • Bokföringen utvecklas och sköts framöver som köptjänst.
 • För medelanvändningen godkänner årsmötet en detaljbudget som beaktar de uppställda målen för ekonomin.
 • En årlig indexjustering införs för att bibehålla god betalningsberedskap för framtiden. 

Styrelsens planer 2021-2026

GK står in för en rad investeringar för att upprätthålla såväl befintlig service som utveckla servicen samt faciliteterna för framtiden. Styrelsen har under hösten tagit fram en lista över större investeringar som blir aktuella under de kommande åren. 

 • Traktor/teleskoplyft eller motsvarande fordon som avlastar trucken och ersätter den nuvarande traktorn - 32 000€ (planeringen påbörjad) 
 • Tvättplattor för bottentvätt - 100 000€. Dessa bör vara i bruk 31.12.2022 (= myndighetskrav)) 
 • Sjösättningsramp för trailerbåtar - 10 000 € (planeringen påbörjad)
 • Servicebyggnad för juniorverksamheten - 180 000€ (planeringen påbörjad)
 • Nya sopstationer - 24 000€ (planeringen påbörjad)
 • Pirens pontonbrygga - 60 000€ (måste förnyas inom 2 - 3 år) 
 • Kran för småbåtar - 10 000 € (på idéstadiet)
 • Utveckling av hamnterrass och klubbutrymmen för främjande av samhörigheten - 10 000€ (på idéstadiet)
 • Reparation av båtskjulen - 50 000€ (konditionsgranskning under 2021)
 • Förnyande av veterenbryggan samt underhåll av paviljong  i Porthamnen. Veteranbryggan bör förnyas om två år.  - 20 000€ (under planering) 
 • Förnyande av Porthamnsbustern inom 2-3 år - 20 000€ (under planering) 

Sammanräknat är investeringsbehovet under de kommande fem åren på nivån 500.000 €. Styrelsen kommer ta fram en plan för årsmötet 2021 över hur dessa investeringar skall kunna finansieras.

Vi i styrelsen tackar alla medlemmar för den gångna säsongen och fortsätter med det förberedande arbetet för år 2021.