Välkommen till Porthamnen lördagen den 28.8 för att fira Forneldarnas natt. Festen ordnas igen som en gemensam middag (egen mat och dryck med) och lite extra program. Alla som deltar på festen bör anmäla sitt båtlag i förväg till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

AGENDA

Välkomsttal i paviljongen kl 18
Gemensam middag i paviljongen kl 18 -> 
Forneldsbrasa (Om möjligt)
Livemusik

OBS! Fr.o.m. kl. 21 framåt kör (Trä)båtskavalkaden genom sundet (mer om det här). Deltagare från GK är varmt välkomna att fortsätta sin färd till Porthamnen efter kavalkaden.

Varmt välkomna!

 

På grund av myndigheternas coronarestriktioner sköts vårens årsmöte upp från mars till juni. Årsmötet hölls 17.6 kl 18 på Loftet i Skräbbölehamnen i Pargas och ca. 20 medlemmar var närvarande.


Årsmötet 

Under mötet presenterades verksamhetsberättelsen och bokslutet för 2020 samt verksamhetsgranskarnas berättelse. Efter att dessa presenterats och godkänts beviljades styrelsen ansvarsfrihet för 2020.

Under mötet presenterade styrelsen en plan över kommande projekt, nybyggnationer samt renoveringar av befintliga fastigheter. Samtliga projekt har en uppskattad totalkostnad på 488 000 €. Med dessa projekt som grund föreslog styrelsen en förhöjning av ett antal avgifter för att säkra att Gullkrona kryssarklubb också i framtiden kommer vara en välmående segelförening med stabil ekonomi och en bred medlemsbas. 

Styrelsens förslag till budget för 2021 samt förslag till förhöjning av avgifter godkändes.

 

Under mötet diskuterades också ett stadgeändringsförslag gällande valprocedurer och valkommitténs arbete men förslaget godkändes inte av årsmötet i föreslagen form. Styrelsen tar fram ett nytt förslag till ändring av stadgarna på basis av diskussionerna under mötet. 


Medlemsavgifter för 2021

Huvudmedlem 70 € 

Familjemedlem 25 €

Juniormedlem 10 €

GK Båtregisteravgift 35 €


Inskrivningsavgifter

Pargasbo 300 €

Åboland (närområde) 600 € 

Övriga 900 €

Ungdomar t.o.m. 25 år 0 €


Bryggavgifter

Båtens bredd (b x €) 90 € 

Båtförvaring, lyft mm.

Avgift ute båtyta m2 7 €  (sommarförvaring)

Avgift ute båtyta m2 7 €  (vinterförvaring) 

Lyft med truck 50 € 

Avgift skjulyta m2/år 10 €

Segelbox 60 €

Extra mast 30 €

Förvaring Jolle/Roddbåt 25 €


Kommittéernas verksamhet 2021 

Hamn och fastigheter 

Planer för 2021

 • Reparation av vågbrytarbryggan
 • Byggande av sjösättningsramp
 • Installation av LED-belysning på Slipplanen
 • Testanvänding av teleskoplyftare


Juniorkommittén


Planer för 2021

 • Jolleskola 3.5-21.6 samt 23.8-27.9
 • Seglingsläger 12-15.8 i Porthamnen
 • 5 juniorledare deltar i förbundets ledarskolning
 • Underhåll och uppdatering av jollarna

 
Porthamnskommitén 

Planer för 2021 

 • Porthamnsdagen för nya medlemmar 19.6.21
 • Installation av ny ugn i bastun samt årsunderhåll
 • Undersökning av vattenkvaliteten i brunnen 
 • Årsunderhåll av Paviljongen samt impregnering av terrassen
 • Porthamnskommitténs medlemmar håller Porthamnsdejour veckorna 20-42 

 
Miljökommittén 

Planer för 2021 

 • information till medlemmarna gällande miljövänligt och hållbart båtliv (infobreven t.ex.)
 • Utvidngning av sophantering, eventuellt till att även omfatta papp, glas och problemavfall.
 • Ordnande av städtalko 10.6.21 
 • Ansökan om Blå flagg för hamnen (Sällehamn)
 • Utredning över alternativ miljövänlighet gällande båtbottentvätt / glykol m.m.

 
Tävlingskommittén 

Planer för 2021

 • Nytt koncept för Kihti Two Star (tävlingen inhiberad p.g.a. förbundets rekommendationer)
 • Finnexpress klassmästerskap 
 • 606-cup på hösten 
 • October race
 • Aktivt deltagande i distriktets arrangemang (t.ex. eStela, Airisto regattan m.m.)
 • Målet är också att förbättra samarbetet med Juniorkommittén.

 
Infokommittén 

Planer för 2021

 • Byte av webhost (hösten)
 • Förnyande av GK:s webbsida (hösten)
 • GK-väggkalender (december)
 • Utveckling av nya medlemsprylar (hösten)
 

Vi önskar alla medlemmar än en gång varmt välkomna till Porthamnen för att fira midsommar. I år kommer vi att ordna gemensamt program för att återuppliva gamla traditioner. Nedan hittar ni ett preliminärt program för fredagen och lördagen. Ifall ändringar i tidtabellen måste göras, meddelar vi om detta skilt.

Festligheterna inleds kl 13:00 vid paviljongen, där vice-kommodoren önskar medlemmarna välkomna och arbetet med midsommarstången påbörjas. Under eftermiddagen kommer traditionsenlig bastu för herrarna och damerna att värmas, vi hoppas kunna resa midsommarstången tillsammans innan bastuturerna inleds. Vid sidan av bastun kommer middagen att förberedas, notera att föreningen enbart bjuder på lite tilltugg och att båtlagen själva ansvarar för att ha egen mat, det kommer inte att ordnas något knytkalas i år.

Föreningen bjuder de som väljer att komma på plats på följande;

- Nypotatis
- Skärgårdslimpa
- Sommarsallad

På plats finns det möjlighet att grilla något på en av flera grillar, räkna dock med att flera är grillsugna – det är alltså inte rätt ställe att inleda en 75 minuter lång reverse sear -session.

Vi hoppas att alla kan sätta sig ner tillsammans och avnjuta en gemensam midsommarmiddag som består av eget ihopplock, samt av det som föreningen bjuder på.

Under kvällen kommer det att ordnas lite program vid paviljongen, deltagandet kan ske sittandes från det egna bordet.

Tidsschema:
Fredag
13:00 Träff vid paviljongen, inleder arbetet med midsommarstången
15:00 (isch) Reser midsommarstången och skålar tillsammans
15-18:00 Bastuturer + förberedning av middagen (Dam och herrbastu skilt)
18:00 Flagghissning + välkomsttal
18:30 Gemensam middag
19:30 Gemensamt kvällsprogram

Lördag
14:00 Tävlingar båtlagen emellan.
18:30 Gemensam middag
21:00 Flagghalning

Under lördagen arrangeras det också bastuturer enligt behov och önskemål.

Välkomna!

Sommarhälsningar till alla medlemmar,

Midsommaren står runt hörnet, och styrelsen bjuder in medlemmarna att fira tillsammans vid Porthamnen. Vi önskar få fira tillsammans med möjligast många medlemmar, men såklart på ett säkert sätt och enligt alla ikraftvarande restriktioner. Vi önskar att festen skall bygga upp en stark framtida GK-anda, som leder till dylika evenemang och tillställningar framöver där vi alla kan vistas och trivas tillsammans. Mera information gällande tidtabellen och programmet kommer senare i veckan!

-Styrelsen

Härmed kallas GK:s medlemmar till årsmöte torsdagen den 17 juni, kl. 18.00 i Skräbbölehamnen. Vid årsmötet behandlas de stadgeenliga ärendena, samt förslag till förändring av Gullkronakryssarklubb r.f. stadgar. Årsmötet hålls utomhus på grund av rådande covid-19 restriktioner.

Välkomna,
Styrelsen