Årsmötet 

Under mötet presenterades verksamhetsberättelsen och bokslutet för 2021 samt verksamhetsgranskarnas berättelse. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2021. 

Under mötet diskuterade den påbörjade 5 årsplanen och till den tillhörande investeringar. På planen för år 2022 finns bland annat två tvättplattor, en fast monterad båtkran för mindre kölbåtar (t.ex 606:orna), uppdatering av gångjärnen till båtskjulen samt införskaffande av en mindre Rib för juniorverksamheten.

Styrelsens förslag till budget för 2022 samt förslag till att lämna medlemsavgifterna oförändrade godkändes.


Medlemsavgifter för 2021

Huvudmedlem 70 € 

Familjemedlem 25 €

Juniormedlem 10 €

GK Båtregisteravgift 35 €


Inskrivningsavgifter

Pargasbo 300 €

Åboland (närområde) 600 € 

Övriga 900 €

Ungdomar t.o.m. 25 år 0 €


Bryggavgifter

Båtens bredd (b x €) 90 € 

Båtförvaring, lyft mm.

Avgift ute båtyta m2 7 €  (sommarförvaring)

Avgift ute båtyta m2 7 €  (vinterförvaring) 

Lyft med truck 50 € 

Avgift skjulyta m2/år 10 €

Segelbox 60 €

Extra mast 30 €

Förvaring Jolle/Roddbåt 25 €


Kommittéernas verksamhet 2022

Hamn och Fastighet


Skräbbölehamnen och Slipplanen:
- Installation av Bottentvättplatser
- Reparera skjuldörrar
- Inventering av GKs byggnader och föreslå effektivare användning
- Effektivera och underlätta de återkommande arbetsdryga momenten i
hamnverksamheten för att minska arbetsbördan
- Stolp- och bojprojekt fortsätter
- Utreda en ny placering av Vågbrytarbryggans ersättare
- Belysningen förbättras


Juniorkommittén 


- Jolleskolan fortsätter som 2021
- Ett seglingsläger i Porthamnen arrangeras i augusti
- Föräldrarnas deltagande aktiveras ytterligare som stöd för juniorkommittén.
- De äldre juniorerna får ta en större roll som hjälpledare och ledare och några
av dem utbildas av SBF.
- Utrustningen utvecklas i form av nyanskaffningar av jollar, segel och övrigt
skolningsmaterial
- Ett samarbete med skolorna i Pargas fortsätter med beaktande av kommitténs
resurser
- Juniorkommitténs utrymmen i Skräbböle-och Porthamnen utvecklas i
samarbete med hamn- och Porthamns-kommittéerna
- Planerar införskaffa en mindre Rib som ersättare för junior bustern.

Porthamnskommittén

- Porthamnsdagen för nya medlemmar (11.6)
- Städningstalko (24.4)

Bastun
- underhåll av utrymmen

Paviljongen
- installation av nya fönster (färdig)
- impregnering av terrassen
- gråvatten hantering
Östrahamn
- 2 st Bojtyngder och bojar uppdateras
- övriga bojar inspekteras
- bryggmöblemangen uppdateras
- Impregnering av bryggan

Veteranbryggan
- 1 st bojtyngd + boj för stora båtar
- Impregnering av bryggan
- Handtvättställ med rinnande vatten
- Porthamnsdejour vecka 20-40

Miljökommittén

- Årets miljögärningspris delas ut på årsmötet (nytt pris)
- Information till medlemmarna gällande miljövänligt och hållbart båtliv
- Sophanteringen utvidgas ytterligare (bio, papp och glas) och småningom förnyas
sophusen. Mer tydliga skyltar tillverkas
- Städtalko 14.5 med samvaro och blåsorkester, Håll skärgården ren deltar
- GK som Sällehamn och Håll skärgården ren samarbete fortsätter
- Miljökommittéen deltar i GK:s arbete kring verksamheten som berör miljön
- De globala målen kopplas in i kommittéens verksamhet

Tävlingskommittén


Meddelanden för mötet:
1) Vi utlyser en namntävling för den 4:e 606an. Skicka ditt namnförslag till
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Vinnande förslaget kungörs vid flagghissningen.
2) GK har en 606:a i kappseglingsbart skick tillgänglig för tävlingar. Boka i god tid
innan tävlingen.
Programförslag utan fastslaget datum:
- skolning i tävlingsregler & småarrangemang gärna med juniorkommittén
- tävlingskommitte'n erbjuder sig att arrangera några tävlingsinriktade träningar
för intresserade juniorer. T.ex. startbeteende


Maj
- 606 cup.
- Vi fortsätter utveckla konceptet från förra hösten. Preliminära planen är att
vårcupen, liksom förra höstens cup seglas utan spinnaker. I och med att vi har
ett begränsat antal båtar till förfogande och att båtarna är lite olika
sinsemellan, styr deltagarantalet delvis hur själva cupen utformas för att
kunna erbjuda ett möjligast rättvist arrangemang.

Maj
- 28.5 Gullkrona Two Star


Juni
- 25.6 Högland runt ?

Juli
- 28.-31.7 Airisto Classic Regatta delarrangemang


Augusti
- 12.-14.8. Airisto regatta delarrangenang


September
- 606cup
- klubbmästerskap / Cityregattan ?

Oktober
- 1.-2.10 October race

Infokommittén

- Årsboken (april)
- Lansering av nya sidor (våren-sommaren)
- GK kalender (december)
- Utforskning/design av nya medlemsprylar (hösten)
Annat
- I samband med de nya sidorna kommer vi att flytta oss från infomailen till mera
frekventa nätsidsinlägg som går att prenumerera på till e-posten
- Messto är numera avgiftsbelagd och därför kommer endast de mest nödvändiga
meddelanden att skickas ut i framtiden (resten på nätsidorna). Billigare alternativ har
utretts som t.ex. Twilio. Alternativ testats under våren.

Medlemmarna i GK kallas till årsmöte lördagen den 19.3.2022, kl. 13.00 i Loftet, Skräbbölehamnen. På mötet behandlas de stadgeenliga ärendena. De som önskar bekanta sig med bokslutet eller andra dokument i förväg, vänligen kontakta kassören. Vi använder mask och tar hänsyn till varandra. På mötet bjuder vi på kaffe.

Varmt välkomna, Styrelsen.

Bästa GK medlem. Årsmötet den 5 mars är preliminärt framskjuten till lördagen den 19 mars. Kallelse, med närmare information, kommer att sändas senast en vecka före ordinarie årsmöte. 

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen

Nu är det dags att första gången nominera till GK:s miljöpris. Det är Miljökommittén som kommit med initiativet om ett miljöpris som årligen ska delas ut till någon/några som på förtjänstfullt sätt gjort en insats för miljön i Gullkrona kryssarklubb. Det kan vara för klubben, på den egna båten, i hamnar, i samband med klubbens talkon och evenemang eller liknande.

Priset delas ut för att uppmärksamma goda exempel och initiativ för en god miljö. Miljöpriset delas ut i samband med årsmötet den 19.3.2022.
Priset är gratis båtlyft i höst eller valbart en miljöproduktkasse.

Vem som helst kan nominera

Vem som helst kan nominera pristagare. Nomineringar till Gullkrona Kryssarklubbs miljöpristagare skickas till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., senast den 13.2.2022. Nämn följande då du skickar in nomineringen:

1. Följande person, personer, båtlag eller grupp tycker jag ska få GK miljöpriset 2. Motivering

Kriterier
● Den nominerade/de nominerade bör vara medlem/medlemmar i GK, som

  • med eget exempel bidragit till en förbättring ur miljöperspektiv, på den egna båten, i hamnar eller för klubben

  • eller som ökat miljömedvetenheten och miljöengagemanget i Gullkrona kryssarklubb

  • eller som visat engagemang för miljöfrågor och verkar därefter.

    Miljökommittén utser vinnaren. Miljökommittén består av följande medlemmar: Helena Hartman (ordförande), Björn Friberg, Erland Mattsson, Lena Långbacka, Aija Mäkinen och Sari Nordin

Vi önskar alla våra medlemmar och samarbetspartners en fröjdfull jul och ett gott nytt år 2022!

 

Bild: Mats Koivisto