Porthamnens popularitet står sig.

Trots att den endast ligger ett stenkast från Pargas centrum och varit i bruk som klubbens utehamn redan i närmare fyrtio år, är det många GK-are som vittnar om ”porten” som en av våra favorithamnar.
Den var faktiskt en idealisk naturhamn redan innan klubben i början av 70-talet kom på idén att först arrendera området och senare lösa in det. Hit kan du motorisera de tio sjömilen från Skräbböle genom de smala sunden på mindre än två timmar. Väljer du att hissa segel och kryssa över Maran tar det kanske aningen längre.
Väl framme finns det två alternativ för angöring.

Ilandtagning i hamnarna

Med grundgående båt är ofta den östra lagunliknande viken ett naturligt val. Här är det lätt att lägga till, man ska bara se upp för uppgrundningen strax intill bergsklacken vid infarten. Den kan lätt skönjas ifall vattnet är klart och är också normalt utmärkt med ett flöte. Mera djupgående båtar väljer gärna den västra hamnen. De flesta som kommer från centrumhållet genar gärna mellan Klobbviksgrundet och Våmholmen och sparar på så vis in några minuter. Man kan givetvis också välja det djupare faret syd om Våmholmen.


I västra hamnen vid veteranbryggan har man sjölä i alla vindar och ligger s.a.s. på paradplats med tanke på trafiken i inseglingsrännan från Gullkronafjärden in genom Pargas port.  Observera att båtar som överskrider GK-MAX skall använda eget ankare.  Kom ihåg att anteckna Båtens Namn, Kapten och Gast(ar), Ankomst och Avfärds datum. Bastureservationer skall alltid antecknas i bastureservationsboken som finns på bodans vägg. Reservationen skall alltid göras före bastuturen, även om du är ensam i hamnen. Beakta de allmänna bastuturerna på fredag och lördag.

Besöksadress:  Porthamnen Jermo 60° 08,7 N  22° 17,6 E


God service på plats


Servicen består, förutom bryggor och bojar, av den ursprungliga paviljongen med kök och sovboxar och en bastu. Dessutom förråd, utedass och grillplatser. Sopor får inte lämnas här, utan varje båtlag sköter själv om att de kommer hem. Har man glömt köpa något, finns det en mindre handelsbod med servering på endast en kilometers avstånd.

Storstugan

Storstugan erbjuder fullständiga faciliteter för medlemmarnas vardags och festbehov. Vinterrum, 3 sovboxar och samlingsrum, tillsammans 210 m². Köket har spis,  microugn, kylskåp, Frys, 2 kaffekokare och varmvattenberedare. Stugköket har en gjutjärnskamin och elvärme. Sovboxarna 1 och 2 har plats för 2 personer och sovbox 3 har plats för fyra personer. Alla sovboxar har elvärme. Stugköket och sovboxarna kan användas på vintern. De två terasserna är möblerade på sommaren. Båtgäster uppmuntras att diska i köket för att minska den ekologiska belastningen i hamnarna.

Bastun

I Juni-Augusti ordnas allmänna bastuturer:Fredagar Dambastu 20-21 och Herrbastu 21-22.Lördagar Dambastu 18-19.30 och Herrbastu 19.30-21.Bastuturerna för enskilda båtlag bör ordnas i samband med de allmänna bastuturerna så att onödigt eldandet undviks.

Bastuturen är normalt 1 timme per båtlag.

Bastureservationerna antecknas i boken som finns på väggen i bodan.  Kom ihåg att också anteckna antalet personer i omklädningsrummets gästbok.Vattnet är avstängt och bastun stängd 31.10 – 30.4. Avstängnings tiden är beroende av vädret. Under den här tiden är det förbjudet att använda bastu och vatten.

Information och regler

Porthamnens storstuga, bryggor och bastu står till alla GK-medlemmarnas disposition för privat bruk. Porthamnen underlyder porthamnskommittén. Alla reparationer och allt byggande på egen hand utan porthamnskommitténs ordförandes samtycke är förbjudet. Kontakta Kimmo Tamminen, 040 739 8332 vid observation av eventuella fel eller brister i hamnen. Nyckeln till Porthamnens paviljong och bastu kan lösas ut av Kerstin Holm-Baarman (040 513 07 13).

Övernattning

De GK:are som vill övernatta i storstugan skall anmäla om detta till porthamnskommitténs ordförande, oberoende av årstid. Detta för att undvika dubbelbokningar. Sovboxarna är uttryckligen förbehållna GK-medlemmar och deras familjer.


Nyttjanderätt

Enligt styrelsens beslut kan storstugan hyras ut åt organisationer som väsentligt understöder GK:s verksamhet. Klubbens medlemmar har dock alltid rätt att utnyttja hamnen och sådana anläggningar (t.ex. bastun) som inte står till eventuella gästers tillfälliga disposition.

GästerGäster med båt är alltid välkomna till Porthamnen i sällskap med en GK-värd.

GK-MAXRegeln GK-MAX definierar maximimåtten för båtar i GKs hamnanläggningar: Längd 12m (40 fot), Bredd 3,8 m, Tyngd 8 ton. Bryggorna och bojarna  är dimensionerade för att klara av GK-MAX. Observera att båtar som överskrider GK-MAX skall använda eget ankare.


FiskeFiskerättigheterna i Porthamnen gäller mete (hör till allemansrätten, utan speciell avgift), samt enligt den nya lagen även spinnfiske, förutsatt att du betalt alla erforderliga avgifter.


FlaggningKlubbvimpeln får vara hissad hela säsongen.

Gästboken

Medlem som besöker Porthamnen landvägen ombedes skriva en anteckning i paviljongens gästbok. Medlem som besöker sjövägen skriver i gästboken som finns tillgänglig i postlådan vid vardera hamnen. Skriv även i bastuns gästbok vid bastubesöken. Gästböckerna är avsedda för anteckning av besök och övernattningar. Anmärkningar om eventuella olägenheter görs till porthamnskommitténs ordförande.


TalkoarbetenRegler och listor på olika uppgifter/arbeten som behöver utföras i Porthamnen finns på hamnarnas och storstugans anslagstavlor. Anteckna Båtens och Kaptenens namn samt Datum för den uppgift/arbete du utfört. Talkoaktiviteter bokförs och inverkar medlemmarnas möjligheter att få eller behålla bryggplats/vinterförvaringsplats. Frågor skall riktas till porthamnskommitténs ordförande.


Kom ihåg!!!


Var och en som använder storstugan, köket, sovboxarna, utedasset eller bastun ansvarar för att lämna utrymmena städade efter sig.


Lämna inte disk eller avfall efter dig. Det finns ingen sophantering i Porthamnen. Alla skall föra bort sin egna sopor och tomflaskor.


Fyll på ved (sågad och kluven) för nästa bastubesökare, för nästa grillplatsanvändare och för nästa användare av den öppna spisen i paviljongen.


Stäng av värmeelementen i paviljongen då du lämnar den.


El på bryggorna är avsedd endast för laddning av båtbatterier (inga värmeelement, datorer eller TV-apparater får användas)