Januari

10.1 Styrelsemöte

Februari

7.2 Styrelsemöte

Mars

7.3 Styrelsemöte

19.3 Årsmöte kl 13

April

4.4 Styrelsemöte

24.4 Städtalko i Porthamnen kl 9

26.4 Segling för vuxna nybörjare kl 18 (Loftet)*

Maj

1.5 Flagghissning kl 12

2.5 Vårens jolleskola börjar (varje måndag tills 20.6)
     Styrelsemöte

3.5 Segling för vuxna nybörjare kl 18 (Loftet)*

7.5 Porthamnens öppningstalko 9-15

9.5 Besiktning (varje måndag tills 27.6)

10.5 Segling för vuxna nybörjare kl 18 (Segling)*

13.5-23.5 Släckargranskning (släckare lämnas i släpvagn
       senast 23.5 före kl 12. Släckarna granskas och
       nya släckare säljs mellan 18-20 samma kväll.)

14.5 Vårtalko i Skräbbölehamnen

17.5 Segling för vuxna nybörjare kl 18 (Segling)*

24.5 Segling för vuxna nybörjare kl 18 (Segling)*

31.5 Segling för vuxna nybörjare kl 18 (Segling)*

Juni

2.6 Skepparmöte (606-Cup)

6.6 Styrelsemöte

8.6. Svenska Klubben i Porthamnen (bastun reserverad kl 16-19)

7.6 Segling för vuxna nybörjare kl 18 (Segling)*

11.6 Porthamnsdagen

14.6 Segling för vuxna nybörjare kl 18 (Segling+kursavslutning)*

20.6 Vårens sista jolleskola
       Sista sjösättningarna

25.6 Midsommardagen
       Höglandrace

27.6 Sista besiktningstillfället

Juli

Inga planerade GK-evenemang 

Augusti

11-14.8 Juniorläger (Porthamnen)

22.8 Höstens jolleskola börjar (varje måndag tills 26.9)
       Styrelsemöte

27.8 Forneldarnas natt

September

12.9 Styrelsemöte

XX.9 GK-Regatta

26.9 Höstens sista jolleskola

Oktober

1.-2.10 Oktober Race

3.10 Styrelsemöte

15.10 Porthamnen stänger

22.10 Flagghalning och valmöte kl 12

31.10 Sista dagen för båtupptagning

November

14.11 Styrelsemöte

December

Inga planerade GK-evenemang

 

*Kursen är fullbokad för i år. Som instruktörer fungerar Jack Henriksson, Carl-Johan Gestranius, Ralf
Juslin och Håkan Johansson som kan kontaktas för information om nästa årets kurs.