Januari 2020

20.1 Styrelsemöte

28.1 Klubbkväll kl 18 (Kim Westman - "Team Brunel i Rolex Fastnet Race")

Februari 2020

3.2 Styrelsemöte

Mars 2020

2.3 Styrelsemöte

(14.3 Årsmöte inhiberat och flyttat till ett senare datum)

April 2020

6.4 Styrelsemöte

(18.4 Extramöte inhiberat)

Maj 2020

1.5 Flagghissning på distands

4.5 Styrelsemöte

9.5 Porthamnen öppnar (inget officiellt talko)

11.5 Besiktning

18.5 Besiktning

(23.5 Annulerad: Kihti Two Star)

25.5 Besiktning

Juni 2020

1.6 Jolleskola
     Besiktning
     Styrelsemöte

6.6 Porthamnsdagen

8.6 Jolleskola
     Besiktning

15.6 Jolleskola

20.6 Höglandrace

22.6 Besiktning

Juli 2020

12.7 Bolofssun allmogesegling

25.7 Korpo Runt

Augusti 2020

13.-16.8 Juniorläger (Porthamnen)

14.-16.8 Airistoregattan

24.8 Höstens jolleskola börjar (varje måndag)

29.8 Forneldarnas natt

September 2020

7.9 Styrelsemöte

12.9 Klubbmästerskap

28.9 Höstens sista jolleskola

Oktober 2020

3.-4.10 Oktober Race

5.10 Styrelsemöte

17.10 Porthamnen stänger

24.10 Flagghalning och valmöte kl 12

November 2020

2.11 Styrelsemöte

December 2020

-