Gullkrona Kryssarklubb är en före­ning som är uppbyggd på talkokraft. Medlemmar har alltid ställt upp när det behövs och så vill vi även ha det i fram­tiden. De stora talkoinsatserna är också förklaringen till klubbens låga avgifter.

För att klubben skall fungera på ett effektivt sätt har vi kommittéer för olika verksamhetsområden, samtliga bestående av frivilliga medlemmar.

Kommittéer underlyder styrelsen som har nio medlemmar, alla med sina egna ansvarsområden. Bortsett från kommodoren, vicekommodoren, kassören och sekreteraren, fungerar övriga styrelsemedlemmar även som ordförande i någon av kommittéerna. Styrelsen sammanträder i regel första måndagen varje månad, med undantag för sommarmånaderna.

Styrelsen underlyder i sin tur medlemsmötet (valmötet på hösten och årsmötet på våren), som är klubbens högsta beslutande organ.

Vid styrelsemötena behandlas ärenden som gäller den löpande verksamheten i föreningen, både ur ekonomisk och aktivitetsmässig synvinkel.

Ifall det är någonting du undrar över eller har ett förslag eller ett ärende som du tycker att styrelsen borde behandla så tveka inte att ta kontakt. Bäst är att kontakta den styrelsemedlem som ha ansvar för det verksamhetsområde ditt ärende gäller. Han/hon lägger sedan in ärendet på styrelsens agenda så att det behandlas på följande möte.

 

Markus Flinckman
Kommodor

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
040 066 1988

Mathias Mattson
Vicekommodor

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
050 495 6942

Esa Lapela
Sekreterare

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
040 053 4815

Eric Chanfreau
Hamnkapten

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
050 379 0039

Kjell Henrichsson
Kassör

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
040 725 6578

Svante Pahlman
Tävlingschef

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
044 291 0135

Juanita Heikius
Juniorchef

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
050 587 3560

Vesa Erkkilä
Porthamnsintendent

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
040 080 6256

Helena Hartman
Miljöchef

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
040 040 7616

Mathias Kerke
Infochef

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
040 746 6100