Välkommen till Porthamnen lördagen den 27.8 för att fira Forneldarnas natt. Festen ordnas igen som en gemensam middag (egen mat och dryck med) och lite extra program. I år ordnas det även utöver forneldarna ett vedtalko som kör igång klockan 13:00. Bastuturer arrangeras från 15 frammåt. 

Program Lördagen den 27.8: 

13:00 - 15:00 Vedtalko

15:00 - 18:00 Bastu 

18:00 Välkomsthälsning vid paviljongen 

18:45 Gemensam middag (alla har med egen mat) 

20:30 Porthamnsquiz 

20:50 Flagghalning  

21:30 Brasa (om möjligt) 

Varmt välkomna!