Det har kommit till Porthamnskommitténs kännedom att en av de nya bojvikterna sitter högre än tidigare. Bojen i fråga är den nordligaste i östra hamnen. En båt med 1,85m djup rapporterade en liten bottenstötning vid bojvikten (vattennivån var 0 cm). Djupen och möjliga åtgärder utreds så fort som möjligt. Tills vi vet det exakta djupet så bör speciellt större båtar vara aktsamma.