GK:s miljökommittee inbjuder alla medlemmar till VÅRTALKO lördagen den 14 maj kl. 13-15.30
Vi städar de gemensamma utrymmena, ser över sophusen, krattar, sopar, röjer sly, plockar plast och annat skräp…
Håll skärgården Ren finns kanske på plats.
Föreningen bjuder på lätt traktering och musik av Pargas Hornkapell.
Samling i Skräbbölehamnen, ta med egna handskar, mugg och t.ex. röjsåg eller trimmer, kratta.
Välkommen!