Sommarhälsningar till alla medlemmar,

Midsommaren står runt hörnet, och styrelsen bjuder in medlemmarna att fira tillsammans vid Porthamnen. Vi önskar få fira tillsammans med möjligast många medlemmar, men såklart på ett säkert sätt och enligt alla ikraftvarande restriktioner. Vi önskar att festen skall bygga upp en stark framtida GK-anda, som leder till dylika evenemang och tillställningar framöver där vi alla kan vistas och trivas tillsammans. Mera information gällande tidtabellen och programmet kommer senare i veckan!

-Styrelsen