Händelsekalender

2023

September

30.9 Oktober Race

Tävlingen ordnas 30.-1.10. Anmälan via Manage2Sail

Oktober

9.10 Styrelsemöte

Stadgeenligt styrelsemöte kl 18 (Klubbstugan)

28.10 Valmöte

Stadgeenligt valmöte kl 13 (Loftet)

November

20.11 Styrelsemöte

Stadgeenligt styrelsemöte kl 18 (Klubbstugan)