Hälsningar från Porthamnen

Publicerad 1.6.2023

Veteranbryggans reparationer har börjat och fortskrider med rask takt. I och med att byggandet främst sker på veckosluten betyder detta att bryggan kommer att vara halvfärdig en längre tid och förtöjning i de halfärdiga sektionerna av bryggan är strängt förbjudet. Den första delen av bryggan borde bli färdig till midsommaren.

Porthmanskommittén vill också påminna om veden. Vi har fått mera ved till bastun som finns i säckar utanför lidret. Ny ved får gärna ställas in i lidret t.ex i samband med bastuturen. Om alla bastubadare bär in några famnar med ved är säckarna snabbt tömda. Torr ved kan hämtas från södra sidan av vedlidret.

Porthamns-Bustern kommer till salu i sommar. Vi lägger ut länken till annonsen på Facebook senare. Du kan också vara rakt i kontakt med porthamnen@gk.fi ifall du är intresserad.

Sist men inte minst så är alla nya medlemmar välkomna till Porthamnsdagen som ordnas den 10.6. Även äldre medlemmar som inte besökt Porthamnen tidigare är välkomna att delta. Under dagen får man bekanta sej med vår vackra uthamn Porthamnen med Porthamnintendent Vesa Erkkiläs ledning. Anmäl dej till porthamnen@gk.fi senast den 6.6. om du vill delta.


Senaste nytt

16.9.2023

Guidad rundvandring i Skräbbölehamnen 17.9 kl 12:30

I samband med Skräbböledagen kommer en guidad rundvandring ordnas av GK-medlem Aija Mäkinen där klubbens verksamhet och hamnens faciliteter presenteras åt potentiella nya medlemmar.

25.8.2023

Cityregattan 2.9

Cityregattan ordnas igen efter en liten paus. I år ser tidtabellen och innehållet ut som följande: – Skepparmöte kl 11 vid Pargas gästhamn och startskottet…

25.8.2023

Nya regler gällande bottentvätt

Bottentvätt av båtar med giftfärg får härmed endast ske i samband med båtlyftet och ovanför en tvättplatta. Båten får tvättas på egen hand men tvätten…