Avgifter

Medlemsavgifter

Huvudmedlem€ 75 (varav 12,50 € SBF-avgift)
Familjemedlem€ 25 (varav 12,50 € SBF-avgift)
Juniormedlem€ 10 (varav 5 € SBF-avgift)

Inskrivningsavgifter
 
Pargasbo€ 300
Åboland€ 600
Övriga€ 900

Gk båtavgifter
 
GK båtregisteravgift/år€ 40
Bryggavgift båtens bredd (m)€ 100


Skjulårsavgift (Augusti-Augusti)   
 
Skjul(yta) m2/år € 12


Förvaring Ute Vinter eller Sommar
 
Båtens yta (m2)€ 8
Lyft ute€ 65
Segelbox årsavgift (Augusti -Augusti)€ 70
Extra mast€ 70
Förvaring Jolle/Roddbåt, Ute/år€ 25