Årsböcker

Årsboken är en viktig informationskälla för föreningen som publiceras en gång per år och skickas åt huvudmedlemmarna före vårens flagghissning. Årsboken innehåller viktig information om föreningens riktlinjer och beslut. För de flesta medlemmar fungerar årsboken dock som ett uppslagsverk med flera nyttiga tips, fina bilder och intressant sommarläsning. Årsboken är bra att ha i båten hela sommaren.

Årsboksredaktionen sköts av infokommittén som består av ett fåtal medlemmar. Detta betyder att alla intressanta artiklar och annat innehåll som vi får är mer än välkomna. Vi tar också gärna emot hjälp med själva redaktionen. Vår medlemsbas på nästan 800 medlemmar består av otroliga skribenter och kollektivt finns det flera intressanta upplevelser och berättelser som kunde delas mellan alla medlemmar. Om du alltså känner att du har en berättelse eller någon kunskap som du skulle vilja dela med dej av i form av en artikel får du gärna kontakta årsboksredaktionen (info@gk.fi).

Vi finansierar en stor del av bokens kostnader med annonser av lokala och större nationella företag. Företagen som vanligtvis annonserar har någon koppling till båtliv eller sydvästliga Finland och har därmed en stor nytta av synligheten som fås av de ca 450 kopiorna som delas ut till våra huvudmedlemmar. Då du köper en annons i årsboken så når du alltså en mycket specifik kundgrupp och bidrar samtidigt med stöd till lokalt båtliv. Mediakortet med annonspriserna slås fast i början av året så tveka inte att vara i kontakt ifall du eller ditt företag är intresserad att annonsera.

Senaste årsbok

>>> Årsbok 2023

Ta kontakt

Vill du ha din annons i årsboken eller har du kanske någon intressant artikel som du skulle villa ha publicerad i nästa årsbok? Nedan hittar du årsboksredaktörens kontaktuppgifter.