Årsmötesreferat

Publicerad 10.4.2023

Årsmötet 2023 hölls 4.3.2023 på Loftet i Skräbböle. På plats var 23 medlemmar, medräknat några delegater från styrelsen. 

Vårmötet behandlade normala stadgeenliga ärenden, som bland annat;

Budget, medlems- och andra avgifter för 2023:

- Styrelsen tilläts teckna ett lån på upp till 200 000,00€ för att kunna täcka kostnader för eventuella investeringar enligt den 5-årsplan som mötet presenterade.  

- Avgifterna för medlemmarna hölls oförändrade. 

- Styrelsen ämnar använda tidigare överskott (finns totalt 82 000,00€) för att kunna sköta investeringar som t.ex införskaffning av ny flytbrygga till piren. 

Fastställande av verksamheten för 2023:

Nedan finns de viktigaste upplyften från mötet;

- Bottentvättplatserna vid hamnen & slipplanen installeras under detta år. 

- Installation av ny vågbrytarbrygga

- Juniorkommitténs utrymmen kommer att utvecklas i samband med de övriga kommittérna

- Sophanteringen utvecklas ytterligare, framöver kommer även problemavfall tas emot

- Våra nätsidor utvecklas vidare

- Porthamnskommittén fortsätter utveckla platsen, och arbetar bland annat med veteranbryggan & paviljongen under 2023. Under 2024 kommer paviljongens tak att bytas ut, ett projekt som har inhandlats enligt "nycklarna i handen" av Lindströms plåtslageri. 

- Tävlingskommittén arrangerar tävlingar under maj - oktober 2023. 

Vi kan också konstatera att seglingskursen för vuxna återigen arrangeras i samarbete med Skärgårdens Kombi. Vi tackar de frivilliga som återigen ställer upp med detta, kursens syfte är att lära ut mera om seglingen till intresserade vuxna. Föreningen gynnas också av detta, då vi potentiellt rekryterar nya medlemmar som resultat av att de bits av sporten.

Övriga ärenden som togs upp under mötet:

- Möjligheten för att kunna ha Wi-Fi i hamnen togs upp, styrelsen diskuterar detta internt. 

- Föreningen försöker ordna ett talko för att göra sig av med överblivna produkter under våren 2023

- Oro kring Lillholmens klaffbros användning togs upp, styrelsen försöker kontakta centralförbundet (SBF) för att föra vidare förbättringsförslag för att kunna säkerställa en säker användning framöver. 

Utöver detta gratulerar styrelsen Hans Rosenback som tilldelades årets Miljöpris av Miljökommittén, tack för ditt visade initiativ!


Senaste nytt

16.9.2023

Guidad rundvandring i Skräbbölehamnen 17.9 kl 12:30

I samband med Skräbböledagen kommer en guidad rundvandring ordnas av GK-medlem Aija Mäkinen där klubbens verksamhet och hamnens faciliteter presenteras åt potentiella nya medlemmar.

25.8.2023

Cityregattan 2.9

Cityregattan ordnas igen efter en liten paus. I år ser tidtabellen och innehållet ut som följande: – Skepparmöte kl 11 vid Pargas gästhamn och startskottet…

25.8.2023

Nya regler gällande bottentvätt

Bottentvätt av båtar med giftfärg får härmed endast ske i samband med båtlyftet och ovanför en tvättplatta. Båten får tvättas på egen hand men tvätten…