Sommarhälsningar till alla medlemmar,

Midsommaren står runt hörnet, och styrelsen bjuder in medlemmarna att fira tillsammans vid Porthamnen. Vi önskar få fira tillsammans med möjligast många medlemmar, men såklart på ett säkert sätt och enligt alla ikraftvarande restriktioner. Vi önskar att festen skall bygga upp en stark framtida GK-anda, som leder till dylika evenemang och tillställningar framöver där vi alla kan vistas och trivas tillsammans. Mera information gällande tidtabellen och programmet kommer senare i veckan!

-Styrelsen

Härmed kallas GK:s medlemmar till årsmöte torsdagen den 17 juni, kl. 18.00 i Skräbbölehamnen. Vid årsmötet behandlas de stadgeenliga ärendena, samt förslag till förändring av Gullkronakryssarklubb r.f. stadgar. Årsmötet hålls utomhus på grund av rådande covid-19 restriktioner.

Välkomna,
Styrelsen

GK:s miljökommittee inbjuder alla medlemmar till VÅRTALKO torsdagen den 10 juni kl. 18-20.

Vi städar de gemensamma utrymmena, ser över sophusen, klipper gräs, krattar, sopar, röjer sly… Under kvällen kan du bekanta dig med miljövänliga tvättmedel, torrdass som kan användas på båten och avfallshantering för båtfolk.

Vi vill väl alla värna om vårt hav och ha det snyggt omkring oss?

Föreningen bjuder på musik och traditionell traktering.

Samling vid flaggstången, ta med egna handskar, egen trimmer, röjsåg, grensax och/eller grensåg. (Om du vill jobba med sådant )

Välkommen!

Mera information:
Helena Hartman, miljöansvarig vid GK, 0400407616Porthamnens parkeringsplats ur bruk 10-14.5 p.g.a. underhållsarbete!

Mvh, Porthamnskommittén

Tilläggsinfo gällande brandsläckargranskningen: De släckare som är inlämnade före torsdagen granskas under torsdagen, det ordnas dock en extra granskning onsdagen den 12.5 där de släckare som kommer in under veckoslutet granskas.
 
Juniorerna satte igång med tränandet i måndags vilket betyder att också 606orna är fixade och redo för användning av övriga medlemmar.
 
Miljökommittén har varit upptagen med att sätta upp sorteringsanvisningar i sopskjulet. De nya anvisningarna skall göra sorteringen tydligare och i samma väva vill vi påminna er om att lägga extra uppmärksamhet till vart ni lägger ert avfall.
 
Ha en bra fortsättning på våren!