Vi önskar alla våra medlemmar och samarbetspartners en fröjdfull jul och ett gott nytt år 2022!

 

Bild: Mats Koivisto

GK har köpt en fyrhjulsdriven traktor av märket Valtra 700 (årsmodell
2002). Leveransen till GK skedde 1.12.2021.

GK har länge undersökt marknaden för olika fordon som kunde avlasta
trucken vid hantering av båtvaggor och båttrailers samt gårdsskötsel.
Till slut föll valet på en traktor som till formatet är lätthanterlig
men samtidigt har både kraft och tyngd att hantera de olika uppgifter
som finns inom GK.

GK:s gamla traktor, Ferguson (årsmodell 1963), köpt 1.7.1993  tjänade GK
i drygt 28 år, är såld och får nu en ny ”pensionärstillvaro” i Korpo .

 

Den nya traktorn anländer till Skräbbölehamnen. Bild Berndt Lönnberg

Årets valmöte inleddes med traditionsenlig flagghalning för första gången efter pandemin. Kommodoren konstaterade att det var hans första tal invid flaggstången inför den samlade skaran medlemmar. Vid valmötet infann sig en tapper liten skara medlemmar varvid de stadgeenliga ärendena behandlades. Som ny medlem i styrelsen invaldes Vesa Erkkilä då Kari Kerke tackade för sig och överlämnade ordförandeskapet för Porthamnen i trygga och ivriga händer. Övriga, i tur att avgå, invaldes för ännu en period.

Diskussioner uppstod gällande anskaffning av traktor som hjälp för ”hamngänget”, varvid kommodoren konstaterade att ärendet har hög prioritet i den kommande styrelsens arbete. Vidare diskuterades skötseln av 606:orna, som handhas av tävlingskommittén. Även här konstaterade kommodoren att ärendet kommer att behandlas och handhavas på ett adekvat sätt i framtiden. Spolplattor och förnyande av pirens pontonbrygga dryftades under mötet i en samstämmig anda.

Mötet avslutades med kommodorens önskan om en trevlig ”off season” säsong med kommande klubbkvällar under vinterdvalan.

Styrelsen uppsättning för verksamhetsåret 2022:

Markus Flinckman, Kommodor
Mathias Mattsson, Vicekommodor
Esa Lapela, Sekreterare
Kjell Henrichson, Ekonomichef (kassör)
Eric Chanfreau, Hamnkapten
Svante Pahlman, Tävlingschef
Juanita Heikius, Juniorchef
Vesa Erkkilä, Porthamnsintendent
Helena Hartman, Miljöansvarig
Mathias Kerke, Informationschef

Utöver en vinnare så kommer två priser att lottas ut bland alla deltagare.
 
Första pris: GK piké, mössa och tygkass

Utlottade priser: GK mössa och tygkass 

Regler:
 
1. Endast en vinst per deltagare
2. Skicka in bilderna i max kvalitet. Minimistorlek är dock 2 megapixel (t.ex. 1920x1080p).
3. Vinnarna publiceras i slutet av november.
4. Genom att delta i tävlingen ger du rätt åt GK att använda bilderna i kalendern och årsboken samt annat tryckt och elektroniskt material.
5. Ifall bilden innehåller andra människor som tydligt kan kännas igen bör du ha lov av dessa personer att få använda bilden.
 
Skicka helst in horisontella bilder, så att de kan användas till kalendern.
 
Tävlingen avslutas 14.11.2020 kl. 23:59
 
Tack för ditt bidrag, och lycka till i tävlingen! 

//Info-kommittén
 

Härmed kallas GK:s medlemmar till valmöte lördagen den 23 oktober 2021, kl. 12.00 i Skräbbölehamnen, Loftet. Vid valmötet behandlas de stadgeenliga ärendena.

Välkomna,
Styrelsen