Segeltävlingar 2018 som GK ordnar helt eller delvis:


26.5.2018

Kihti 2 Star

Här är manskapet begränsat till 2 personer.
Start utanför Airisto Spa. Målgång i Porthamn, Jermo.
Klasser LYS1 och LYS2
Ordnas vartannat år av GK och vartannat av TPS.


23.6.2018

Högland Race

Start och målgång från Porthamnen.
Blandad besättning.
Priser även till yngsta/äldsta deltagaren, första gången skeppare samt först i mål.


17.8.2018

Cityregattan

Kort och intensiv tävling!
Start och målgång utanför Pargas gästhamn.
Ordnas tillsammans med Pargas Företagare.
Alla båtar är välkomna.


29-30.9.2018

October Race

Säsongens sista tävling.
Denna gång start på lördag utanför Airisto Spa och målgång i Port hamn.
Söndag start utanför Porthamn och målgång utanför Airisto.
Prisutdelning senare i höst tillsammans med TPS.

Mer om tävlingarna: kilpapurjehduskalenteri.spv.fi

Kappseglingsregler

Kappseglingsreglerna revideras och publiceras vart fjärde år av – ISAF det internationella seglings förbundet. Kappseglingsreglerna kan köpas eller laddas ned som pdf hos seglarförbundet: Segling och båtsport i Finland