Gullkrona Kryssarklubb ordnar tillsammans med Airisto Segelsällskap en VHF-kurs, med målsättningen att kursdeltagarna efter avlagd kurs skall ha de kunskaper som krävs för ett SRC-certifikat. I samband med kursen kommer ett tentamenstillfälle att ordnas, och deltagarna  har möjlighet att ansöka om certifikatet i slutet av kursen. 

Pris: Kursen kostar 40€. GK fakturerar kursavgiften.

(I kurspriset ingår: undervisning + material, lunch, kaffe + tilltugg) 

OBS! Utöver detta tillkommer en examensavigft på 45.40€ och senare en avgift på 43.75€ för certifikatet.

Plats: Skräbbölehamnen/Loftet (Skräbbölevägen 32, 21600 Pargas)

Tid:          Lördag     09.00 – 16.00 

                Söndag    09.00 – 15.30 

 

TILL ANMÄLNINGSBLANKETTEN