Strax innan jul kom sorgebudet att GK:s mångåriga truckförare Bengt
”Benkku” Ekholm avlidit den 23 december 2019 på grund av en
allvarlig sjukdom.

Begravningen är den 18 januari 2020. Närmare information finns i
dödsannonsen som ingick i PK 3.1. och ÅU 4.1.2020.