October Race 2019

Datum: 5. och 6. oktober
Tävlingsinbjudan och tävlingsföreskrifter

Plats: 5.10 start Airisto gästhamn - mål Porthamnen
6.10 start Porthamnen - mål Airisto gästhamn
Lördag kvällsmat och söndag frukost i Pargas Port gästhamns restaurang

Inbjudan på svenska
a-t.fi/sailrace/OR_2019/OR_2019_Inbjudan_SE.pdf

Inbjudan på finska
a-t.fi/sailrace/OR_2019/OR_2019_Kutsu_FI.pdf

Anmälning via länken
a-t.fi/sailrace/OR_2019

Tävlingsföreskrifter: a-t.fi/sailrace/OR_2019/OR_2019_Purjehdusohjeet.pdf

Meny lördag kväll: a-t.fi/sailrace/OR_2019/Ravintola.pdf

Bokning av restaurangtjänster och transport:
a-t.fi/sailrace/OR_2019/palvelut