GKs webbaserade bokningsprogram  för Båtlyft

 

Båtlyften och trucken hanteras av frivilliga GK medlemmar med långvarig erfarenhet av hamnverksamheten och båtlyft.  Båtlyften beställs via ett webbaserat bokningsprogram. För att koncentrera lyfttiderna bör du alltid välja den tidigaste lediga tiden för den dag du vill lyfta din båt. Om lyften är för få eller för utspridda flyttas din bokning av hamnkapten.

 

Bokning av lyft skall ske minst en vecka i förväg.  Bokningen sker på https://vello.fi/gullkronakryssarklubb/. Bokningsprogrammet skickar en påminnelse till din epost 24 h  före båtlyftet. Avbokning eller ombokning kan göras minst tre dagar i förväg. Bokningarna är bindande och faktureras också i de fall då lyftet inte blir av, oberoende av orsak.

 

Lyftpris för medlemmar: Fast Lyftdag inom lyftsäsong: 50e, Enstaka Lyft 100€ . Obs icke medlemmar lyfts inte.

 

Båtens Namn och vagga

 

Kom ihåg att nämna Båtens Namn (eller Typ), Längd och Bredd och ev. övrig information som kan påverka lyfttiden: skjulplats,/speciell vagga/ eller något annat. Kontrollera att vaggan är i gott skick och är tydligt märkt med GKs gula namnlapp. Namnlappen skall placeras på vaggan så att båtens för indikeras.

 

Inför Båtlyftet

 

Förbered upptagning och sjösättning så långt som möjligt i FÖRVÄG. Båten och vaggan skall vara klar för lyft på överenskommen tid. Ett välförberett båtlyft sparar tid både för de frivilliga GK medlemmar som utför lyftet och för den som är följande i lyftordningen. Ett försenat båtlyft kan däremot  leda till dubbel avgift.

 

Båtbottentvätt

 

GK har ingen organiserad båttvätt i samband med båtlyftet. Däremot kan du om du önskar tvätta din båtbotten så kan du kontakta GK-medlemmarna Carl-Johan Gestranius (0400227900) och Ronny Lindholm (044 2972642) som i mån av möjlighet mot ersättning kan utföra bottentvätt i samband med lyftet. 

Medlemmarnas ansvar

 

Medlemmarna påminns om att förvaring av båtar och båtlyft är serviceformer som GK erbjuder i mån av möjlighet och att alla serviceformer alltid sker på medlemmarnas eget ansvar. Alla GK båtar som lyfts eller förvaras på GKs område skall ha en giltig försäkring.