Det nya Båtlyftsystemet på GK

Från och med hösten 2019 införs ett nytt båtlyftsystem för GK medlemmar som har sina båtar vinterförvarade på GKs område. Flera förändringar införs för att dels bibehålla flexibiliteten med båtlyften, dels hålla kostnaderna för båtlyften på samma nivå som tidigare men också samtidigt minska arbetstrycket för hamnkommitens  medlemmar som frivilligt utför båtlyften. 

Fasta lyftdagar för Skräbbölehamnen och Slipen

De Fasta Lyftdagarna införs för att koncentrera Lyften till sammanhängande tider och lyftplatser, minimum tre, maximum 6 båtlyft per dag och plats. Lyfttid bestäms av Beställningslistan. Lyftsäsongerna är väderberoende men i princip gäller 15.4-20.6 och 15.8- 31.10, eller tidigare om vintern är tidig. Lyft utanför dessa tider behandlas som Enstaka Lyft. Hamnkapten kan föreslå alternativa Lyfttider för att koncentrera lyften till en viss dag. I annat fall gäller priset för Enstaka lyft.

Lyftdagar och platser

 

Söndag

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lördag

Slipen

Slipen

Slipen

Slipen

Hamn

Hamn

Hamn

 

Webbaserad bokningslista

Båtlyftens beställningar är baserad på ett webbaserat bokningssystem. Bokningarna är bindande och faktureras också i de fall då lyftet inte blir av oberoende av orsak.  Bokning av lyft skall ske minst en vecka i förväg. Bokningen sker på https://vello.fi/gullkronakryssarklubb/

Lyftpris för medlemmar: Fast Lyftdag inom lyft säsong: 50e, Enstaka Lyft 100€ . Obs icke medlemmar lyfts inte.

 

Truckhantering

Båtlyften och Trucken hanteras av frivilliga GK medlemmar med långvarig erfarenhet av hamnverksamheten och båtlyft.

 

Medlemmarnas ansvar

Medlemmarna påminns om att förvaring av båtar och båtlyft är serviceformer som GK erbjuder i mån av möjlighet och att alla serviceformer alltid sker på medlemmarnas eget ansvar. Alla GK båtar som lyfts eller förvaras på GKs område skall ha en giltig försäkring.

 

Inför Båtlyftet

Förbered upptagning och sjösättning så långt som möjligt på förhand. Båten skall vara klar för lyft på överenskommen tid. Ett välförberett båtlyft sparar tid både för de frivilliga GK medlemmar som utför lyftet och för den som är följande i lyftordningen. Ett försenat båtlyft kan däremot  leda till dubbel avgift.