PUNKTER FÖR ÅRETS TEMA: UPPBLÅSBARA RÄDDNINGSVÄSTAR

Lagstiftningen fordrar, att alla ombord har räddnings- eller flytvästar.

Därför är de uppblåsbara västarnas bruksskick och reservdelar väsentliga. Västarna bör kontrolleras årligen enligt tillverkarens anvisningar och en anteckning  om utförd service och kontroll bör vara antecknad på västens kontrolltalong.

Ett reservdelsset bör finnas för varje uppblåsbar räddningsväst ombord eller en annan flytväst som reserv för varje uppblåsbar väst i bruk.

Utanserviceanteckning eller reservdelsset godkänns inte den uppblåsbara västen vid besiktningen.
Räddningsvästen bör kontrolleras regelbundet och säkerställa att gaspatronen är hel och ordentligt fastskruvad (för att västen skall kunna fyllas vid behov).

Västens täthet bör granskas, får inte läcka (fylls med luftpump).