Gullkrona Kryssarklubbs extra föreningsmöte för andra behandlingen av stadgeändringen hölls måndagen den 13 maj klockan 18 efter den årliga brandsläckargranskningen.
På mötet behandlades stadgeändringarna som årsmötet slagit fast och bakgrundsdokumentet med motiveringen till ändringarna presenterades.

De nya stadgarna godkändes enhälligt av alla 14 medlemmar som deltog i mötet.

På mötet hade jag också glädjen att kunna föreslå två nya hedersmedlemmar, Ralf Juslin och Erik Nordenswan, båda två före detta kommodorer med ett digert register av förtroendeuppdrag både före och efter kommodorstiden.

Förslagen godkändes enhälligt.

GK har nu totalt fyra hedersmedlemmar – Bengt Forss, Jack Henriksson, Ralf Juslin och Erik Nordenswan.
Gunnar Laurén
Kommodor