Medlemmarna i GK kallas till årsmöte lördagen den 9.3.2019 klockan 13.00 i Skräbböle. Förutom de stadgeenliga ärendena behandlas föreslagna ändringar av stadgarna (gäller paragraferna 4, 6, 8, 9, 10 och 11)

Kaffeservering, välkomna!