Kort sammandrag från Valmötet 27.10.2018


Mathias Mattson vald som vicekommodor (2019-2021) efter en sluten omröstning mot den sittande vicekommodoren Erik Nordenswan.
Esa Lapela omvald som sekreterare (2019-2021) 
Oliwer Bäcklund valdes in som ny kassör för ett mandat år. (2019-2020)
Tuula Stolpe omvald som fastighetskommitténs ordförande. (2019-2021) 
Jacob Fellman invald som tävlingskommitténs ordförande (2019-2021) 
Kim Westman omvald som juniorkommitténs ordförande (2019-2021)

Styrelsen 2019 ser ut på följande sätt:

Kommittémedlemmar och övriga funktionärer publiceras i GK Årsbok 2019
Gunnar Laurén
Kommodor