Gullkrona Kryssarklubb kallade till stadge-enligt årsmöte i klubblokalen Loftet lördagen den 17 mars 2018 kl 13.00. Av klubbens 786 medlemmar var 16 personer på plats på mötet. Före mötet avnjöts traditionellt kaffe med dopp. Tack till Tuula Stolpe som var kaffekock.


De viktigaste noteringarna från mötet var:

1.    Styrelsens verksamhetsberättelse samt bokslutet för år 2017 fastställdes och styrelsen och övriga funktionärer beviljades ansvarsfrihet.  Årets resultaträkning visade ett överskott om 17.128,37 € och balansräkningens slutsumma var 184.257,37 €. Årsmötet beslöt att lägga överskottet till verksamhetskapitalet såsom överskott från tidigare år.

2.    Kommittéerna presenterade sina planer för det innevarande året. Sammanlagt utgör dessa klubbens verksamhets- och seglationsprogram och det godkändes av mötet.

3.    Styrelsen framlade förslag till budget och avgifter för år 2018. I budgeten har årets utgifter beräknats till 130.250,00 € och intäkterna till 119.650,00 €. Det budgeterade underskottent om 10.600,00 € täcks av tidigare års överskott.
Styrelsen föreslog vidare att klubbens avgifter i stort bibehålls oförändrade, dock med följande ändringar:
-    Inskrivningsavgiften för ungdomar upp till 25 år slopas.
-    Inskrivningsavgiftens närområde definieras som Åboland (Pargas, Kimitoön, S:t Karins, Åbo, Reso och Nådendal). För personer bosatta inom detta område gäller alltså den lägre inskrivningsavgiften.
Mötet beslöt att godkänna budgeten och avgifterna inklusive styrelsens två ändringsförslag.

Samtliga handlingar som hänför sig till mötet publiceras i GK:s årsbok 2018, som utkommer i slutet av april.    

Ralf Juslin