På valmötet fastställdes styrelsens sammansättning för år 2018 till följande:
Kommodor Gunnar Laurén
Vice-kommodor Erik Nordenswan
Sekreterare Esa Lapela
Kassör Roy Aller
Hamnkommitté Eric Chanfreau
Fastighetskommitté Tuula Stolpe
Porthamnskommitté Kari Kerke
Tävlingskommitte Chrisse Lindqvist-Karppelin
Juniorkommitté Kim Westman
Infokommitté Filip Lundsten

Kimmo Tamminen och Lena Malmio avgick från sina ordförandeposter och ersattes av Kari Kerke som ordförande för Porthamnskommittén och Filip Lundsten för infokommittén.