Det nya mastskjulet var förra årets storsatsning.

Taklagsöl firades i oktober och dels tack vare flitigt talkodeltagande stod maskskjulet färdigt i november. Nästa vår återstår målandet av skjulet. Arbetena vid infarten till Gk-området fortsätter och så småningom ersätts de gamla portarna med el-portar.

Så här såg det ut på taklagsölet den 2.10 2017