Flagghalning och valmöte lördagen den 21.10 kl 13.00. Kaffeservering, välkommen!

Insamling av gamla nödraketer i samband med flagghalningen.