Hösten nalkas och upptagning av båten blir aktuell. Det nya mastskjulet får i närmaste dagarna taket på sig och planen framför skjulet jämnas ut. Man kan redan nu ta upp båtar och placera masterna tillfälligt (c. 1 vecka) ute, på ställningen nedanför kalkugnen.. Fr.o.m. lö 16.9. kan man sätta masterna in i nya skjulet.

Följ noga instruktioner om placeringen av masten. Instruktioner sätts i mastskjulet och vid mastkranen. Om du ändå undrar över något så kontakta Enska, tel. 044-5788 300.

OBS!!! Flera gula GK-namnlappar på båtvaggor och master har ytterst blek text. Vid upptagningen: Vänligen kolla dina egna lappar och förtydliga texten vid behov. Truckföraren Bengt Ekholm har tuschpennor . Nya gula lappar finns i tamburskåpet i klubbstugan och i kafferummet på Slipen.

Mvh,

Tuula