påbörjas 10.7.2017 och utförs som talkoarbete.  Talko hålls måndagar kl 10-14 och tisdagar  kl 17-19.  I början behövs skruvdragare, ta med om du har. Mera info ges under arbetets lopp.
Var och en avlägsnar sin mast och annan privat egendom från mastskjulet till 10.7.2017.
Förfrågningar tel. 045 – 6788300/Tuula Stolpe