På grund av myndigheternas coronarestriktioner sköts vårens årsmöte upp från mars till juni. Årsmötet hölls 17.6 kl 18 på Loftet i Skräbbölehamnen i Pargas och ca. 20 medlemmar var närvarande.


Årsmötet 

Under mötet presenterades verksamhetsberättelsen och bokslutet för 2020 samt verksamhetsgranskarnas berättelse. Efter att dessa presenterats och godkänts beviljades styrelsen ansvarsfrihet för 2020.

Under mötet presenterade styrelsen en plan över kommande projekt, nybyggnationer samt renoveringar av befintliga fastigheter. Samtliga projekt har en uppskattad totalkostnad på 488 000 €. Med dessa projekt som grund föreslog styrelsen en förhöjning av ett antal avgifter för att säkra att Gullkrona kryssarklubb också i framtiden kommer vara en välmående segelförening med stabil ekonomi och en bred medlemsbas. 

Styrelsens förslag till budget för 2021 samt förslag till förhöjning av avgifter godkändes.

 

Under mötet diskuterades också ett stadgeändringsförslag gällande valprocedurer och valkommitténs arbete men förslaget godkändes inte av årsmötet i föreslagen form. Styrelsen tar fram ett nytt förslag till ändring av stadgarna på basis av diskussionerna under mötet. 


Medlemsavgifter för 2021

Huvudmedlem 70 € 

Familjemedlem 25 €

Juniormedlem 10 €

GK Båtregisteravgift 35 €


Inskrivningsavgifter

Pargasbo 300 €

Åboland (närområde) 600 € 

Övriga 900 €

Ungdomar t.o.m. 25 år 0 €


Bryggavgifter

Båtens bredd (b x €) 90 € 

Båtförvaring, lyft mm.

Avgift ute båtyta m2 7 €  (sommarförvaring)

Avgift ute båtyta m2 7 €  (vinterförvaring) 

Lyft med truck 50 € 

Avgift skjulyta m2/år 10 €

Segelbox 60 €

Extra mast 30 €

Förvaring Jolle/Roddbåt 25 €


Kommittéernas verksamhet 2021 

Hamn och fastigheter 

Planer för 2021

 • Reparation av vågbrytarbryggan
 • Byggande av sjösättningsramp
 • Installation av LED-belysning på Slipplanen
 • Testanvänding av teleskoplyftare


Juniorkommittén


Planer för 2021

 • Jolleskola 3.5-21.6 samt 23.8-27.9
 • Seglingsläger 12-15.8 i Porthamnen
 • 5 juniorledare deltar i förbundets ledarskolning
 • Underhåll och uppdatering av jollarna

 
Porthamnskommitén 

Planer för 2021 

 • Porthamnsdagen för nya medlemmar 19.6.21
 • Installation av ny ugn i bastun samt årsunderhåll
 • Undersökning av vattenkvaliteten i brunnen 
 • Årsunderhåll av Paviljongen samt impregnering av terrassen
 • Porthamnskommitténs medlemmar håller Porthamnsdejour veckorna 20-42 

 
Miljökommittén 

Planer för 2021 

 • information till medlemmarna gällande miljövänligt och hållbart båtliv (infobreven t.ex.)
 • Utvidngning av sophantering, eventuellt till att även omfatta papp, glas och problemavfall.
 • Ordnande av städtalko 10.6.21 
 • Ansökan om Blå flagg för hamnen (Sällehamn)
 • Utredning över alternativ miljövänlighet gällande båtbottentvätt / glykol m.m.

 
Tävlingskommittén 

Planer för 2021

 • Nytt koncept för Kihti Two Star (tävlingen inhiberad p.g.a. förbundets rekommendationer)
 • Finnexpress klassmästerskap 
 • 606-cup på hösten 
 • October race
 • Aktivt deltagande i distriktets arrangemang (t.ex. eStela, Airisto regattan m.m.)
 • Målet är också att förbättra samarbetet med Juniorkommittén.

 
Infokommittén 

Planer för 2021

 • Byte av webhost (hösten)
 • Förnyande av GK:s webbsida (hösten)
 • GK-väggkalender (december)
 • Utveckling av nya medlemsprylar (hösten)