Lillholmens bro kommer att ersättas med en ny och arbetet startar sannolikt på vintern eller på våren. Den nuvarande landsvägsbron med klaff kommer under byggnastiden att ersättas med en tillfällig bro för lätt trafik. NMT-centralen har meddelat, att farleden kommer hela byggnadstiden ha fri fart genom en öppning, som är 10 meter bred och 6 meter hög.  Byggarbetet uppskattas bli färdigt före seglingssäsongen 2022. Då har bron en fri höjd på 6 meter och öppningsbar klaff.

Båtar som är högre än 6 meter kommer alltså inte ha möjlighet att passera Lillholmens bro, vilket kan påverka valet av hamnplats.

Biltrafiken mellan Skräbböle och Lillholmen – Stortervolandet kommer att vara stängt. Omfart via Sattmark- Våno.

För byggarbetet dras under vintern en ny kabel till Antintupas tomt. Grävarbete för denna kabel kommer att kortvarigt störa trafiken till Skräbbölehamnen, men någondera porten kommer alltid att vara tillgänglig. Vresrosor kommer att bekämpas i samband med grävarbetet.

Bro-och vägbygget påverkar stadsplanen och GK:s tomt. En led för lätt trafik kommer att byggas mellan skjulen och Skräbbölevägen. Den kommer inte att påverka båtlyften. Framtiden för Sjöräddarnas tomt är ännu oklar.

Staden har planerat parkeringsplatser på västra sidan av Skräbbölevägen, söder om Ringvägen. Stadens bryggplatser kommer inte att vara i bruk under byggtiden.

Information på nätet:

https://vayla.fi/documents/25230764/35412146/Raportteja_39_2017_LillholmeninSilta_lres_suomi.pdf/16f7acaa-3760-4310-9340-38e30d8ad198/Raportteja_39_2017_LillholmeninSilta_lres_suomi.pdf?t=1527769274257