Medlemmarna i Gullkrona Kryssarklubb kallas till följande möten lördagen den 24.10.2020 i Pargas stadshus matsal.

  1. Årsmötet, vilket påbörjas kl 13:00 var de stadgeenliga ärendena behandlas.  
  2. Valmötet, vilket påbörjas efter avklarat årsmötet.

 Valmötet behandlar de stadgeenliga ärendena. 

  • Valkommitténs förslag till följande poster, i enlighet med stadgarna, 
  • Kommodor, ej val; 
  • Kassör, Kjell Henrichson (ny) 1 år  
  • vice-Kommodor; Mathias Mattsson (omval) 
  • Sekreterare, Esa Lapela (omval). 

Vi ber alla deltagare vänligen ta i beaktande och följa THL:s rådande rekommendationer. Kom frisk och använd om möjligt ansiktsmask.

Varmt välkomna, styrelsen.