Vårens turbulens håller på att jämna ut sej och restriktionerna börjar lätta så småningom. Angående detta ett par uppdateringar gällande GK:s verksamhet:

- Per styrelsens beslut kommer det tillsvidare uppskjutna årsmötet att ordnas på hösten i samband med valmötet. Detta möjliggörs av ett riksdagsbeslut som även tillåter föreningsmöten på distans. Vi hoppas att vi på hösten kan samlas på Loftet som alltid förr men förbereder oss inför möjligheten att hålla mötena på distans ifall det krävs.

- Jolleskolans vårtermin blir tyvärr kortare än tidigare men ordnas normalt den 1.6, 8.6 och 15.6.

- Påminnelse om att Kihti Two Star är annullerad. Högland Race i juni ordnas om möjligt men bekräftas vid ett senare tillfälle.

- Årsboken är på slutrakan och granskas som bäst. Vi meddelar senare då den blir färdig för utskick.


Med vänliga hälsningar,

Styrlesen