GK:s styrelse beslöt i styrelsemötet 4.5. med hänsyn till Covid-19 angående besiktning av båtar och granskning av brandsläckare året 2020 att:

1) GK-båtar som godkänts 2019 är också godkända för 2020 utan särskild besiktning. Båtar som är nyregistrerade eller modifierats bör besiktas i vanlig ordning. Besiktningsdekalerna finns i klubbstugans farstu. Ansvaret för att båt och utrustning fyller säkerhetskraven ligger som alltid hos båtägaren.

2) Brandsläckargranskningen ordnas 2020 så att en täckt släpvagn bredvid mastskjulet i Skräbbölehamnen fungerar som uppsamlingsplats mellan 12-18.5. Brandsläckarna skall vara tydligt märkta med ägarens namn och telefonnummer. Brandsläckarna kan upphämtas mellan 19-22.5 från samma plats.