På valmötet fastställdes styrelsens sammansättning för år 2018 till följande:
Kommodor Gunnar Laurén
Vice-kommodor Erik Nordenswan
Sekreterare Esa Lapela
Kassör Roy Aller
Hamnkommitté Eric Chanfreau
Fastighetskommitté Tuula Stolpe
Porthamnskommitté Kari Kerke
Tävlingskommitte Chrisse Lindqvist-Karppelin
Juniorkommitté Kim Westman
Infokommitté Filip Lundsten

Kimmo Tamminen och Lena Malmio avgick från sina ordförandeposter och ersattes av Kari Kerke som ordförande för Porthamnskommittén och Filip Lundsten för infokommittén.

Det nya mastskjulet var förra årets storsatsning.